Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 05:41:59
Xử lý ra sao khi giá dự thầu không thống nhất?
Anh Ngọc - 21/05/2019 07:29
 
Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Văn Huy (Quảng Bình) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi đang đấu thầu gói thầu vật tư tiêu hao theo hình thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật là đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính.

Tuy nhiên khi đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính thì gặp trường hợp đơn dự thầu của nhà thầu A có giá dự thầu 50 tỷ đồng, trong khi đó biểu giá chi tiết là 5 tỷ đồng. Các phần còn lại trong đơn dự thầu phù hợp. Tổ xét thầu cho phép nhà thầu làm rõ đơn dự thầu.

Tôi muốn hỏi, như vậy có đúng luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính là có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với vấn đề của ông Huy, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chi phí dự phòng được phân bổ vào trong giá dự thầu?
Trường hợp gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói (gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá gói thầu là 10 tỷ đồng) thì nhà thầu phải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư