Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Tổng công ty Quản lý bay được giao đạt lợi nhuận sau thuế hơn 411 tỷ đồng
Bảo Như - 17/05/2023 08:39
 
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là một trong số rất ít doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mang tính công ích hiện do Bộ GTVT trực tiếp quản lý.
Đài kiểm soát không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vận hành, khai thác.
Đài kiểm soát không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vận hành, khai thác.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đối với kế hoạch cung ứng dịch vụ bảo đảm, trong năm 2023, Bộ GTVT giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phải đạt sản lượng dịch vụ  660.850 lần chuyến, tăng 22,08% so với thực hiện năm 2022, trong đó, điều hành bay đi, đến đạt 450.370 lần chuyến, tăng 14,57% so với thực hiện năm 2022; điều hành bay quá cảnh đạt 210.490 lần chuyến, tăng 42% so với thực hiện năm 2022.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao.

Trong năm 2023, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đạt tổng thu 4.208,771 tỷ đồng, tăng 25,13% so với thực hiện năm 2022; tổng doanh thu đạt 3.158,9 tỷ đồng, tăng 20,08% so với thực hiện năm 2022, tổng chi 2.651,567 tỷ đồng, tăng 20,67% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế (Sau trích quỹ khoa học công nghệ) là 411,625 tỷ đồng, tăng 17,36% so với thực hiện năm 2022.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phải nộp ngân sách Nhà nước 1.275,578 tỷ đồng, tăng 34,56% so với thực hiện năm 2022; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10,42%.

Trong năm 2023, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao triển khai 83 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 7.981 tỷ đồng, giải ngân trong năm 2023 là 694 tỷ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch các dự án chuyển tiếp năm 2022, lấy tiêu chí hoàn thành giải ngân các dự án để theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ; tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai các dự án đầu tư mới năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt đầu tư sớm phân hệ ATM tại Trung tâm kiểm soát đường dài, tiếp cận Hồ Chí Minh hiện tại để đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Đồng thời, nghiên cứu, sớm trang bị thay thế các hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay có thời gian khai thác sử dụng đã lâu năm, quá tuổi thọ, đến hạn phải thay thế, nâng cấp.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là trong số rất ít doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mang tính công ích hiện do Bộ GTVT trực tiếp quản lý. Doanh nghiệp có số vốn điều lệ 3.827 tỷ đồng này là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được giao cung cấp các dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay cho tất cả các tàu bay dân dụng hoạt động tại các cảng hàng không toàn quốc; trên vùng trời thuộc chủ quyền Việt Nam và các vùng thông báo bay (FIR) do Việt Nam quản lý, cùng các vùng không phận được ủy quyền hợp pháp khác.

Thủ tướng đồng ý bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ bổ sung vốn điều lệ lên mức 3.827,63 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2018 -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư