Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2022, 08:32:51
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 242.000 tỷ đồng
Hà An - 18/10/2021 20:35
 
Trong 9 tháng đầu năm, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 242.292 tỷ đồng, với trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ quý III/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, trong quý III/2021 nói riêng và 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo bà Hồng, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tiên quyết là phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, đồng hành với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến địa phương, tuân thủ theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành chức năng. Bên cạnh đó, cán bộ trong toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Được biết, tính đến ngày 30/9/2021, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 254.356 tỷ đồng, tăng 20.811 tỷ đồng so với năm 2020. Nguồn vốn ủy thác từ địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 24.375 tỷ đồng, tăng 4.060 tỷ đồng so với năm 2020.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 242.292 tỷ đồng, tăng 16.095 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 207.218 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống giải ngân cho 921 lượt người sử dụng lao động với số tiền là 462 tỷ đồng, để trả lương cho 130.990 lượt người lao động.

Tổng doanh số cho vay trong 9 tháng qua đạt 61.233 tỷ đồng, với trên 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 337.000 lao động; giúp gần 16.700 lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,1 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 5.200 căn nhà ở cho hộ nghèo, nhà tránh lũ và nhà ở xã hội theo Nghị định 100 /2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,25%.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021. Tổ chức huy động các nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để đảm bảo nguồn vốn cho vay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình thiên tai xảy ra ở các địa phương, thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra để triển khai các giải pháp khắc phục, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng yêu cầu Ban Điều hành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất giải pháp hỗ trợ lao động hồi hương hậu Covid-19. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp. Bên cạnh đó, nâng cấp các phần mềm ứng dụng, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp. Nghiên cứu, tìm hiểu các nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, từ đó đề xuất triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng.

Tín dụng chính sách xã hội tăng 6,3% trong 6 tháng đầu năm
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến với 63 chi nhánh nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư