Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Trung bình mỗi tháng, toàn hệ thống ngân hàng xử lý 9.700 tỷ đồng nợ xấu
Thuỳ Liên - 15/10/2019 11:03
 
Thông tin trên được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra sáng nay (15/10) tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng cuối tháng 8/2019 là 1,98%, tăng so với cuối năm 2018 (1,89%).
c
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị sáng nay (15/10)

Xử lý nợ xấu hiệu quả gấp đôi

Sáng nay (15/10), Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định 1058).

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết, sau 2 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058, đã có những chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và phát triển ngành ngân hàng.  

Đến nay, về cơ bản, các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng được giữ vững. Năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng được củng cố, vốn điều lệ tăng dần. Chất lượng quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng từng bước được nâng cao để tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp từng bước được kiện toàn. Chức năng giám sát của HĐQT/HĐTV được tách bạch với chức năng quản lý của Ban điều hành.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động được chú trọng, tăng cường. Việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện minh bạch. Công tác quản trị rủi ro tập trung vào các rủi ro trọng yếu bước đầu đem lại hiệu quả, chiến lược kinh doanh bước đầu phù hợp với văn hóa rủi ro và khẩu vị rủi ro; vai trò kiểm tra, đánh giá độc lập của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ được phát huy, coi trọng.

Chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng từng bước được cải thiện. Tính minh bạch trong hoạt động tín dụng cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (theo Thông tư số 02) của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được duy trì dưới mức 2% (đến 31/8/2019 là 1,98%). 

Thực tế triển khai cho thấy Nghị quyết 42 đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trước đây.

Lũy kế từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017) đến 31/8/2019, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42.

Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 cho thấy ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện một bước quan trọng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Nghị quyết 42 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục xử lý ngân hàng yếu kém, gỡ vướng Nghị quyết 42

Để việc triển khai Nghị quyết 42, Quyết định 1058 và Quyết định 986 có hiệu quả thời gian tới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, các cơ chế chính sách hỗ trợ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, quy định về quản trị, điều hành, quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng,... bảo đảm phù hợp thực tiễn tại Việt Nam và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án đã được phê duyệt để chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tham mưu xử lý về vấn đề tăng vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần hóa Agribank. 

Tập trung xử lý phương án cơ cấu lại một số ngân hàng mua bắt buộc trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, đúng chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ. 

Tiếp tục xử lý các tổ chức tín dụng phi ngân hàng yếu kém trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đặc thù cơ cấu lại đối với từng tổ chức. Phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản trong việc xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty con của Tập đoàn trực thuộc.

Tập trung xử lý và hoàn thiện cơ chế xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém không có khả năng phục hồi bằng các hình thức phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định; chủ động nhận diện các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu để có các giải pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh; tăng cường, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai Chuẩn mực an toàn theo thông lệ quốc tế (Basel II) tại Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Sacombank liên tục phát mãi nhiều tài sản bất động sản giá trị lớn thu hồi nợ xấu
Sacombank vừa có thông báo, tiếp tục phát mãi nhiều tài sản bất động sản, giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nhằm đẩy mạnh việc thu hồi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư