Từ sai phạm chấm thầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi: Các nhà thầu dự thầu cũng không đạt yêu cầu
Từ 9 nhà thầu tham gia hồ sơ dự thầu gói thầu 13 – Cung cấp hệ thống thang máy cho bệnh viện sản-nhi Quảng Ngãi rút xuống còn 4 nhà thầu nhưng qua thanh tra, cả 4 nhà thầu này đều không đáp ứng nội dung hồ sơ mời thầu. Vậy nhưng đơn vị chấm thầu vẫn chấm đạt một nhà thầu dẫn đến khiếu kiện lẫn nhau, hủy kết quả đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gây nguy cơ chậm trễ dự án. Từ đây, cũng đặt ra câu hỏi lớn về công tác đấu thầu tại các dự án ở các địa phương hiện nay.
Dự án Bệnh viện sản-nhi Quảng Ngãi có quá nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu gói thầu thiết bị thang máy. Ảnh: Hà Minh
Dự án Bệnh viện sản-nhi Quảng Ngãi có quá nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu gói thầu thiết bị thang máy. Ảnh: Hà Minh

Dự án Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi do Sở Y tế làm Chủ đầu tư, công suất 300 giường bệnh, gồm 5 khối nhà, trong đó 2 khối có chiều cao 5 tầng, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2012-2017. Dự án được phân chia nhiều gói thầu, trong đó, gói thầu số 13 – Cung  cấp, lắp đặt hệ thống thang máy (gói thầu 13).

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 13 được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt ngày 19/8/2015, giá gói thầu là 28,49 tỉ đồng. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, 2 túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, bắt đầu tư quý III/2015.

Có 9 đơn vị mua hồ sơ mời thầu, gồm: Công ty TNHH thang máy Thái Bình; Công ty TNHH kỹ nghệ Toàn Tâm; Công ty TNHH Schindler Việt Nam; Công ty TNHH thang máy Sin Việt; Công ty TNHH thang máy Phương Bắc; Công ty TNHH Tân Thăng Long; Công ty TNHH thương mại Thăng Uy; Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam; Công ty TNHH thang máy Thiên Nam chi nhánh Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đến ngày đóng thầu chỉ có 4 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty TNHH thang máy Thái Bình, Công ty TNHH kỹ nghệ Toàn Tâm, Công ty TNHH Schindler Việt Nam, Công ty TNHH thang máy Sin Việt (gọi tắt là Sin Việt).

Trong bốn đơn vị dự thầu này, qua đợt thanh tra kết luận cả 4 đều không đạt các tiêu chí dự thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH thang máy Sin Việt: Trong số các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất cán bộ chỉ đạo thi công phần lắp đặt, cán bộ kỹ thuật về việc vận hành, hiệu chỉnh, bảo trì và công nhân lắp đặt chỉ có 2 công trình được chủ đầu tư xác nhận, còn 01 công trình Nhà Quốc hội thuộc gói thầu XL-10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn không có xác nhận của  Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư là chưa tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu nội dung hồ sơ mời thầu (chưa đạt 01 tiêu chí).

Trong khi đó, Công ty thang máy Thái Bình không đạt 02 tiêu chí về việc cử nhân sự tham gia do không có giấy chứng nhận được đào tạo chính hãng thang máy cung cấp cho gói thầu về lắp đặt, vận hành, hiệu chỉnh kỹ thuật.

Báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu năm 2012 đến 2014 không được đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán FAC) đưa ra ý kiến vì không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán nên Trung tâm vẫn đánh giá đạt yêu cầu là không đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với Công ty TNHH Schindler Việt Nam, về nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đều không có xác nhận của chủ đầu tư về thi công 3 công trình có quy mô tương tự như gói thầu này.

Vị trí nhân sự (ông Lại Vạn Vinh-kỹ sư công nghiệp) không đáp ứng về chuyên môn đào tạo theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thư xác tín của ngân hành TNHH MTV HSBC Việt Nam ngày 10/11/2015 có ghi:

“Thư xác nhận này không có giá trị bảo lãnh và được phát hành theo yêu cầu của Công ty. Ngân hàng và mọi nhân viên ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ yêu cầu nào về nội dung quy định tại thư này

Người ký thư xác nhận là Phó phòng nghiệp vụ tín dụng nhưng không có giấy ủy quyền của Thủ trưởng Ngân hàng, do đó Thư xác nhận này không có giá trị pháp lý để đảm bảo tài chính cho gói thầu.

Còn đối hồ sơ dự thầu của Kỹ nghệ Toàn Tâm: Trung tâm xác định về tiêu chuẩn đánh giá về vị trí nhân sự đều không có xác nhận của Chủ đầu tư về thi công 3 công trình có quy mô tương tự như gói thầu này; về tiêu chí lịch sử không hoàn thành hợp đồng từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011 theo Mẫu số 06 của hồ sơ mời thầu.

Về đánh giá kỹ thuật tài chính, đoàn thanh tra kết luận, theo quy định, cả 4 hồ sơ dự thầu không đạt về năng lực và kinh nghiệm. Tất cả các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...