Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2021, 13:47:12
UNDP tài trợ 30,2 triệu USD tăng cường khả năng chống chịu nắng hạn cho 5 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
Hoàng Anh - 30/05/2021 17:37
 
Năm tỉnh Tây nguyên và Nam Trung bộ nhận được tài trợ 30,2 triệu USD để triển khai dự án tăng cường khả năng chống chịu nắng hạn.

Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa ký văn kiện Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” (SACCR).

Dự án sẽ được triển khai tại 5 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa trong giai đoạn 6 năm từ 2021 – 2026.

Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 222.400 người dân các địa phường, hưởng lợi từ các hệ thống thủy lợi hiện đại hóa, cải thiện an ninh nguồn nước và các lựa chọn sinh kế, nâng cao kiến thức về rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu kỹ thuật nông nghiệp và khả năng tiếp cận với các thông tin tư vấn về khí hậu và thị trường. Tổng vốn của toàn bộ dự án là trên 30,2 triệu USD.

Năm tỉnh Tây nguyên và Nam Trung bộ nhận được tài trợ 30,2 triệu USD để chống chịu nắng hạn.
Năm tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ nhận được tài trợ 30,2 triệu USD để chống chịu nắng hạn.

Dự án gồm 2 hợp phần: Tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu; Tăng khả năng chống chịu về sinh kế cho nông hộ nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận thông tin khí hậu, tài chính và thị trường.

Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường khả năng thích ứng sản xuất của nông hộ nhỏ, dễ bị tổn thương do tình trạng mất an ninh nước vì biến đổi khí hậu. Dự án góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ, ngắn hạn, mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp thông qua quản lý nguồn nước, sản xuất chủ động dựa trên thông tin về rủi ro khí hậu.

Riêng tại tỉnh Đắk Nông, dự án được thực hiện tại các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, với tổng mức đầu tư 126,995 tỷ đồng, gồm vốn tài trợ không hoàn lại từ dự án và vốn đối ứng của UBND tỉnh.

Đắk Nông kêu gọi 4.200 tỷ đồng đầu tư Khu công nghiệp Nhân Cơ 2
Tỉnh Đắk Nông giao Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ tham gia dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tổng vốn dự kiến hơn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư