Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
VAMC phải báo cáo tình hình mua, bán nợ từng tháng
Hà Tâm - 27/02/2014 08:03
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư yêu cầu VAMC phải công khai, minh bạch thông tin về hoạt động.Thông tư có hiệu lực từ 1/6/2014. >>> VAMC chỉ được bán tài sản dưới 10 tỷ đồng >>> Không nên trì hoãn phân loại nợ xấu >>> Ngân hàng “quét” nợ xấu trước khi áp chuẩn mới
VAMC phải báo cáo công khai tình hình mua nợ
NHNN yêu cầu VAMC công khai hoạt động

Thông tư số 04/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Thông tư này quy định việc thu thập báo cáo thống kê từ VAMC để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN, quy định việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC.

Cụ thể, VAMC báo cáo hàng tháng về tình hình mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt, mua nợ xấu theo giá thị trường, tình hình bán nợ xấu và tài sản bảo đảm, tình hình cơ cấu lại các khoản nợ, báo cáo hỗ trợ tài chính khách hàng vay, báo cáo góp vốn điều lệ, mua cổ phần…

Bên cạnh đó, VAMC phải công khai thông tin về các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu theo quy định. Công khai thông tin về các quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản, các quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do VAMC xây dựng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của VAMC đã được kiểm toán.

Không nên trì hoãn phân loại nợ xấu
Quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hiện nay đang tập trung vào xử lý nợ xấu, lành mạnh bảng cân đối kế toán của các ngân hàng thương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư