Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 00:30:25
VietinBank và PGBank ký bộ hồ sơ sáp nhập
Chí Tín - 22/05/2015 19:07
 
Chiều ngày 22/5, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chính thức ký kết Bộ hồ sơ sáp nhập PGBank vào VietinBank.

Đồng thời, VietinBank và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cũng ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex.

VietinBank nhận sáp nhập PGBank một mặt nhằm tăng quy mô tài chính, mở rộng mạng lưới, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mặt khác, giao dịch sáp nhập sẽ giúp VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống ngân hàng, tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank có thể được xem như một trong những giao dịch điển hình của quá trình triển khai Đề án 254 về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, thể hiện quyết tâm cao của VietinBank trong việc thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, theo Đề án 254 ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2015 sẽ phải hình thành được 1 - 2 ngân hàng thương mại nhà nước đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank cũng hướng đến mối quan hệ hợp tác chiến lược, hữu cơ, lâu dài giữa VietinBank và Petrolimex. Các cam kết của hai bên sẽ được quy định chi tiết, cụ thể trong Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex có thời hạn tối thiểu 10 năm và không hủy ngang.

Giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank được xây dựng trên cơ sở tự nguyện giữa VietinBank và PG Bank, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp với thông lệ thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật. Với sự ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cổ đông của hai bên, hiện tại giao dịch sáp nhập đang được triển khai thuận lợi và theo đúng lộ trình.

Theo VietinBank, nguyên tắc xuyên suốt trong giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, người lao động và cổ đông hai ngân hàng.

Vì vậy, VietinBank khẳng định quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền vào PG Bank sẽ được đảm bảo. Sau khi sáp nhập, VietinBank sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của PG Bank đối với người gửi tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2015 của VietinBank, tính đến ngày 31/3/2015, tổng tài sản đạt số dư 646 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng nguồn vốn của Vietinbank đạt 578 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, dư nợ tín dụng là 551 ngàn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2014.

Tỷ lệ nợ xấu là 1,5% tương đương với tỷ lệ nợ xấu cùng kỳ năm 2014 và ở mức đảm bảo an toàn.

VietinBank: Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu?
Trong nước, VietinBank đã và đang vững vàng vị thế số 1 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trên trường quốc tế, liên tục nhiều năm, VietinBank...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư