Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2022, 05:35:31
Vĩnh Hoàn: Lãi quý II giảm hơn 200 tỷ đồng vì “khủng hoảng” kép
Phương Anh - 01/08/2020 15:27
 
Gặp “khủng hoảng” kép từ dịch Covid19 và giá bán cá tra giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng quý II giảm hơn 200 tỷ đồng (49% so với cùng kỳ), từ 419 tỷ đồng xuống mức 215 tỷ đồng.
.
Khép lại nửa năm 2020, VHC ghi nhận lãi ròng giảm 49% so cùng kỳ, còn 368 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.630 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lần lượt giảm 17% so cùng kỳ, xuống còn 1.310 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp giảm 27% so cùng kỳ, ghi nhận 320 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 71% so cùng kỳ, chỉ còn 40 tỷ đồng. Về các chi phí, cho phí bán hàng giảm mạnh 42%, từ 62 tỷ đồng xuống 36,2 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhẹ 6%, từ 33,9 tỷ đòng lên 36 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lãi ròng của VHC giảm hơn 200 tỷ đồng (gần 49% so với cùng kỳ), từ 419 tỷ đồng xuống mức 215 tỷ đồng. Theo giải trình của VHC, nguyên nhân lãi ròng giảm do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 và giá bán giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.266 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 71% doanh thu, ghi nhận hơn 2.365 tỷ đồng (giảm 11% so cùng kỳ).

VHC cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm 43%, còn 95 tỷ đồng. Đáng chú ý, VHC không ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thoái vốn công ty liên kết, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 104 tỷ đồng. Công ty cũng không ghi nhận phần lãi từ công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ đạt hơn 14 tỷ đồng. Khép lại nửa năm 2020, VHC ghi nhận lãi ròng giảm 49% so cùng kỳ, còn 368 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Vĩnh Hoàn nhận định kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nền kinh tế toàn cầu suy yếu kéo dài, sự gia tăng các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, tỷ giá hối đoái bất ổn, gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Theo đó, VHC lần đầu tiên đưa ra 2 kịch bản “cao” và “thấp” đều đi lùi. Với kế hoạch “thấp”, với doanh thu và lãi sau thuế 2020 lần lượt giảm 18% (6.450 tỷ đồng) và giảm 68% (800 tỷ đồng) so với kết quả 2019.

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, chiến lược trong năm 2020 của Vĩnh Hoàn là tiếp tục đầu tư cho cơ hội gia tăng lợi nhuận thông qua chuỗi giá trị. Với ba dự án chính là xây dựng trại cá giống Vĩnh Hoàn, mở rộng cải tạo dây chuyền sản xuất nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen và xây dựng nhà máy tinh luyện dầu cá, với tổng số vốn đầu tư là 205 tỷ đồng.

VHC cũng dành 30 tỷ đồng cho việc xây dựng những vùng nuôi nhỏ và cải tạo những vùng nuôi hiện thời. Chi phí đầu tư hoàn thành và đầu tư mới kho lạnh tại Vĩnh Phước là 160 tỷ đồng. Những chi phí cải tạo khác sẽ vào khoảng 185 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư trong năm 2020 dự kiến là 580 tỷ đồng.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quý I/2020 Vĩnh Hoàn báo lãi ròng giảm hơn 50% so với cùng kỳ
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Vĩnh Hoàn, quý 1/2020 lãi ròng của công ty giảm hơn 50% còn 152 tỷ đồng. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư