Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 17:58:34
Vĩnh Hoàn: Lợi nhuận quý II tăng chậm hơn quý I và dòng tiền âm 304,4 tỷ đồng
Duy Bắc - 21/07/2022 14:58
 
CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HOSE) báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng giá cổ phiếu đã giảm 25,7% từ đỉnh.

Trong quý II/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 4.226,3 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 788,1 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,5% lên 25,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 153,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 664,4 tỷ đồng lên 1.096,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130,3%, tương ứng tăng thêm 60,74 tỷ đồng lên 107,34 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 307%, tương ứng tăng thêm 83,2 tỷ đồng lên 110,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,8%, tương ứng tăng thêm 60 tỷ đồng lên 210,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.493,9 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.341,4 tỷ đồng, tăng 241,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận quý II tăng 203%, thấp hơn lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 241,6%, Công ty có dấu hiệu báo cáo lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ giảm dần.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 83,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 304,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 19,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 828,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 990,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và tiền bán cổ phiếu quỹ.

Được biết, xét theo năm, lần gần nhất dòng tiền kinh doanh của Vĩnh Hoàn âm là năm 2008 với giá trị âm 181,1 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 32% so với đầu năm lên 11.531,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.209,8 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.905,8 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.138,4 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.712,3 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Hàng tồn kho của VHC tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm (Nguồn BCTC).
Hàng tồn kho của VHC tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm (Nguồn BCTC).

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 50,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.077,7 tỷ đồng lên 3.209,8 tỷ đồng; tồn kho tăng 62,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.112,7 tỷ đồng lên 2.905,8 tỷ đồng.

VHC tăng phải thu ngắn hạn khách hàng trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).
VHC tăng phải thu ngắn hạn khách hàng trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 304,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do Công ty tăng tích trữ tồn kho và gia tăng khoản phải thu ngắn hạn.

VHC trích lập 62,8 tỷ đồng đầu tư chứng khoán trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).
VHC trích lập 62,8 tỷ đồng đầu tư chứng khoán trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).

Đối với danh mục đầu tư chứng khoán, tính tới 30/6, Công ty ghi nhận 199,97 tỷ đồng, trích lập dự phòng 62,8 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 68,98 tỷ đồng vào cổ phiếu NLG, trích lập 23,6 tỷ đồng; đầu tư 53,3 tỷ đồng vào cổ phiếu DXS, trích lập dự phòng 17,3 tỷ đồng; đầu tư 39,7 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 4,2 tỷ đồng; và đầu tư 37,95 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, thực hiện trích lập dự phòng 17,7 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, danh mục đầu tư chứng khoán của Vĩnh Hoàn đã phải trích lập toàn bộ các khoản đầu tư cổ phiếu.

Về nợ vay, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 42,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 806,7 tỷ đồng lên 2.698,1 tỷ đồng và chiếm 23,4% tổng nguồn vốn.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, giá trị cổ phiếu quỹ đã giảm từ 114,2 tỷ đồng về 0 đồng. Được biết, từ 30/5 đến 14/6, Vĩnh Hoàn đã bán toàn bộ 1.430.930 cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân 107.624 đồng/cổ phiếu để thu về hơn 154 tỷ đồng.

Như vậy, so với giá bán cổ phiếu quỹ, giá đóng cửa ngày 20/7 là 85.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20,3% so với giá bán cổ phiếu quỹ trung bình. Thêm nữa, nếu so với đỉnh ngày 3/6, cổ phiếu VHC giao dịch vùng 114.500 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu đã giảm 25,7% từ đỉnh. Được biết, theo lý thuyết, một cổ phiếu và chỉ số nếu giảm quá 20% từ đỉnh gần nhất, nhiều khả năng bước vào chu kỳ giá giảm dài hạn.

Có thể thấy, Vĩnh Hoàn đang báo cáo lợi nhuận quý II với tốc độ tăng trưởng thấp hơn quý I. Thêm nữa, theo SSI Research dự báo, năm 2022, Vĩnh Hoàn có thể đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2021. Tuy nhiên, sang năm 2023, lợi nhuận dự kiến giảm 15%, còn 12.900 tỷ đồng.

SSI Research cho biết thêm, nhiều công ty thuỷ sản cho biết, tồn kho tại các thị trường xuất khẩu (đặc biệt là Mỹ) hiện ở mức cao, do khối lượng nhập khẩu cao trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2022. Trong khi đó, 2 thị trường lớn là Mỹ và châu Âu đang trong cơn bão lạm phát, ảnh hưởng đến sức mua, nên các công ty nhận định, tăng trưởng xuất khẩu sẽ giảm tốc trong quý III/2022.

Vĩnh Hoàn: Đặt kế hoạch lợi nhuận 1.600 tỷ đồng, chi 1.530 tỷ đồng cho các khoản đầu tư
Tại ĐHĐCĐ hôm nay (20/4), Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) nâng kế hoạch lợi nhuận lên 1.600 tỷ đồng năm 2022, tăng 46% so với năm 2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư