Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 23:28:07
Vĩnh Hoàn lên kế hoạch lãi lớn, dự chi hơn 1.500 tỷ đồng làm ngân sách đầu tư
Hồng Phúc - 05/04/2022 09:46
 
Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đặt kế hoạch năm nay với doanh thu thuần hợp nhất 13.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.600 tỷ đồng; tương ứng tăng 43,5% và 45,5% so với kết quả năm vừa qua.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới, Vĩnh Hoàn sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 13.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.600 tỷ đồng; tương ứng tăng 43,5% và 45,5% so với kết quả năm vừa qua. 

Mức cổ tức năm 2021 đã chi trả với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp và dự kiến tỷ lệ này trong năm 2022 sẽ là 20% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. 

.
Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Vĩnh Hoàn.

Đồng thời, công ty hàng đầu trong ngành nuôi trồng chế biến xuất khẩu cá tra Việt Nam dự tính chi 1.530 tỷ đồng làm ngân sách đầu tư.

Cụ thể, công ty này dùng khoảng 500 tỷ đồng dùng để đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; 350 tỷ đồng xây dựng xưởng chế biến bột cá- mỡ cá và Cải tạo nhà máy tại Công ty Thanh Bình; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi khoảng 280 tỷ đồng và phần còn lại dùng để đầu tư chuyền sản xuất collagen, xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi,…

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn còn lên phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của công ty và các công ty con, công ty thành viên.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành không quá 2% vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Thời điểm phát hành trước ngày 31/12/2022.

Số cổ phần mà cán bộ công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% trong vòng 5 năm (tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%).

Khoản chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vĩnh Hoàn cho năm tài chính 2021 là 5,2 tỷ đồng.Hội đồng quản trị dự tính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay là 6,5 tỷ đồng; tương ứng 500 triệu đồng cho 13 tháng.

Cổ phiếu sắp cán mốc 3 chữ số, Vĩnh Hoàn muốn bán hết 1,43 triệu cổ phiếu quỹ
Giá cổ phiếu VHC dao động quanh 96.000 đồng/cổ phiếu, tăng 50% kể từ đầu năm đến nay, tăng 25% trong 1 tháng gần nhất.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư