Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
VKC Holdings tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bất thành
Duy Bắc - 03/07/2024 07:02
 
Chỉ có 18,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, CTCP VKC Holdings (mã VKC – sàn UPCoM) đã không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1, phải tổ chức lần 2.

Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 29/6, VKC Holdings đã tổ chức Đại hội nhưng chỉ có 12 cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự, tương ứng hơn 3,6 triệu cổ phiếu, đạt 18,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 của VKC Holdings đã bất thành, Công ty sẽ phải tổ chức Đại hội lần 2.

Theo kế hoạch mới công bố, VKC Holdings dự kiến tổ chức Đại hội lần 2 vào ngày 26/7 tại tỉnh Bình Dương.

Được biết, trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thành lần 1, VKC Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 tiếp tục lỗ thêm 88,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 239,6 tỷ đồng và bước sang năm 2024, Công ty tiếp tục lên kế hoạch lỗ thêm 60 tỷ đồng.

Lý giải việc lên kế hoạch thua lỗ, VKC Holdings cho biết chủ yếu do lãi trái phiếu 24 tỷ đòng, lãi ngân hàng khoảng 24 tỷ đồng, khấu hao khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty chưa kể phần trích lập dự phòng và bán thanh lý hàng tồn kho.

Ngoài ra, trong tài liệu, VKC Holdings còn trình cổ đông đáng chú ý là kế hoạch thanh lý gồm máy mốc thiết bị cũ không còn hoạt động hoặc hoạt động được nhưng không còn sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Thêm nữa, Công ty cũng sẽ lên kế hoạch thanh lý vật tư hàng hoá tồn kho bao gồm vỏ xe, nhớt và bình điện, các vật tư, hàng hoá ngành sản xuất cáp không còn phù hợp hoặc không có nhu cầu sử dụng, các hàng hoá là cáp lẻ mét, cáp cũ lỗi thời không còn phù hợp thị trường.

Số tiền thu được từ việc thanh lý, VKC Holdings sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn/quá hạn hoặc bổ sung vốn lưu động.

Lỗ luỹ kế 320,97 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, VKC Holdings tiếp tục lỗ thêm 15,69 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 17,11 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân lỗ chủ yếu do tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 1,38 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính duy trì 10,5 tỷ đồng, cũng như chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp là 3,82 tỷ đồng.

Việc kinh doanh dưới giá vốn trong khi vẫn còn nhiều chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, vì vậy VKC Holdings tiếp tục báo cáo lỗ trong quý đầu năm 2024.

Với việc tiếp tục trong quý đầu năm 2024, tính tới 31/3/2024, VKC Holdings đang có tổng lỗ luỹ kế lên tới 320,97 tỷ đồng, bằng 160% vốn điều lệ (vốn điều lệ 200 tỷ đồng). Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm 99,8 tỷ đồng.

Thêm nữa, cũng về phần nguồn vốn, tại thời điểm 31/3/2024, VKC Holdings đang có tổng dư nợ vay lên tới 365,5 tỷ đồng, bằng 103% tổng nguồn vốn (tổng nợ vay lớn hơn tổng nguồn vốn do vốn chủ sở hữu bị âm vì lỗ luỹ kế liên tục). Trong đó, dư nợ trái phiếu là 200 tỷ đồng; dư nợ 69,19 tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh TP.HCM; dư nợ 66,76 tỷ đồng là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; dư nợ 13,23 tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch; dư nợ 6,57 tỷ đồng là Công ty cổ phần Louis Rice; dư nợ 2,22 tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương …

Ngược lại, cũng tại thời điểm cuối quý đầu năm 2024 mặc dù dư nợ vay lên tới 365,5 tỷ đồng nhưng VKC Holdings chỉ còn 2,94 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 0,82% tổng tài sản.

VKC Holdings lên lộ trình thanh lý tài sản để khắc phục âm vốn chủ sở hữu

Lý giải nguyên nhân âm vốn chủ sở hữu, VKC Holdings cho biết do lãi, lãi quá hạn của các ngân hàng, lãi trái phiếu; khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi; và khoản chi phí xây dựng cơ bản không hợp lý.

Để khắc phục âm vốn chủ sở hữu, VKC Holdings cho biết giải pháp bao gồm về các khoản phải thu liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu VKCH2123001, tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra để sớm thu hồi lại tiền hoàn trả cho trái chủ. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tích cực đàm phán với các bên liên quan để sớm khắc phục hậu quả.

Đối với các chủ nợ như Ngân hàng và Trái chủ, Công ty sẽ tiền hành thanh lý tài sản để thanh toán các khoản nợ, do các tài sản dự kiến thanh lý vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị vì vậy cần được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Đối với các khoản phải thu không liên quan đến việc phát hành trái phiếu, VKC Holdings đang tích cực làm việc với khách hàng để đánh giá lại khả năng thu hồi nợ và cố gắng thu hồi các khoản nợ đó về. Đối với các khoản phải thu lớn không có khả năng thu hồi, Ban lãnh đạo Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ sắp tới.

Ngân hàng khởi kiện VKC Holdings để đòi hơn 78 tỷ đồng
Liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi với Ngân hàng và trái chủ, CTCP VKC Holdings (mã VKC – sàn UPCoM) bị Ngân hàng khởi kiện để đòi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư