Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 12:41:00
VNR muốn bán hơn 7,4 triệu cổ phiếu Tổng công ty công trình đường sắt
Anh Minh - 16/07/2016 08:33
 
Tổng giá trị cổ phiếu mà VNR chào bán đợt này chiếm 48,04% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt.
Cầu dây văng An Đông, tỉnh Ninh Thuận là một trong nhiều Dự án do RCC thi công đã được khánh thành cuối tháng 8/2015.
Cầu dây văng An Đông, tỉnh Ninh Thuận là một trong nhiều dự án do RCC thi công đã được khánh thành cuối tháng 8/2015. (Ảnh: Báo Giao thông)

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR vừa thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt.

Theo đó, VNR chào bán 7.425.511 cổ phiếu, chiếm 48,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua bán đấu giá công khai ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2016.

Giá khởi điểm chào bán là 24.700 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt trụ sở tại 33 Láng Hạ, Hà Nội, có số vốn điều lệ là 154,573 tỷ đồng (mã chứng khoán RCC).

Theo báo cáo trong năm 2015, mặc dù thị trường không thuận lợi song Hội đồng quản trị RCC đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đạt hoặc vượt kế hoạch ở một số chỉ tiêu quan trọng.

Tổng giá trị sản lượng đạt 800,308 tỷ đồng bằng 95,3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,93 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 45,875 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động 7.678.000 đồng/người/tháng...

RCC cũng hoàn thành việc cổ phần hóa 7 công ty TNHH MTV, trong đó Công ty nắm cổ phần chi phối (nắm giữ trên 51% vốn điều lệ). Thành lập Chi nhánh - Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng 158. Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ trong Công ty; quy chế phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát và các tổ chức đảng đoàn. Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng chi trả 8% cổ tức năm 2015.

Trong năm 2016, RCC đặt mục tiêu phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thành việc thoái bớt vốn Nhà nước trong quý III/2016 để có điều kiện tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm cho người lao động. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Củng cố hệ thống đấu thầu từ Công ty tới các công ty thành viên.

Thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính. Chỉ đạo Ban điều hành làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí...

RCC cũng đặt chỉ tiêu đạt giá trị sản lượng trên 800 tỷ đồng. Thanh toán thu hồi vốn trên 650 tỷ đồng. Tìm kiếm việc làm trên 800 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Lợi nhuận trước thuế trên 20% vốn điều lệ. Cổ tức năm 2016 trên 12,5% vốn điều lệ...

Buộc VNR thoái vốn tại 7 công ty
 Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông - Vận tải cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thoái toàn bộ phần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư