Xét xử vụ án Vinashin: Cựu Phó tổng giám đốc tỏ ra “bất ngờ trước tiền chi lãi ngoài”
Trước Tòa, cựu Phó Tổng giám đốc Vinashin phụ trách Ban Tài chính kế toán trình bày bản thân rất bất ngờ trước tiền lãi ngoài từ Oceanbank.
.
.

Bị cáo Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinashin trình bày bị cáo được giao phụ trách một số phòng ban trong đó có Ban Tài chính kế toán. Nhưng bị cáo không phải là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn.

Bị cáo Sơn thừa nhận trực tiếp ký 97 hợp đồng gửi tiền, giao dịch có kỳ hạn vào Oceanbank, ký 1.257 hợp đồng phát sinh từ các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng tài khoản... Bị cáo không biết việc Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin. Từ thực tế các ngân hàng khó khăn, chi lãi ngoài trên thị trường, bị cáo ngầm hiểu là Vinashin có một khoản quỹ ngoài hạch toán.

Tháng 3/2013, anh Chính (Trần Đức Chính – nguyên Kế toán trưởng) lên phòng làm việc của bị cáo đưa cho túi tiền 1,2 tỷ đồng. Khi đó anh Tuyến (Trương Văn Tuyến – nguyên Tổng giám đốc Vinashin) vừa nghỉ hưu, anh Chính bảo sếp chi cho. Bị cáo lúc đó cũng ngờ ngợ nhưng không biết nguồn tiền từ đâu.

Do không có nhu cầu sử dụng, bị cáo vẫn cất ở phòng làm việc, sau này mang về nhà. Bị cáo hiểu đây là tiền ngoài sổ sách.

Khi vụ án Oceanbank bị phát hiện, bị cáo Sự có gọi Chính, SƠn đến nhà bàn việc khắc phục nhưng không thành. Sau khi bị cáo Chính bị bắt, theo yêu cầu của bị cáo Sự, bị cáo Sơn đã quy đổi 1,2 tỷ đồng ra USD và đưa cho bị cáo Sự.

Tại tòa bị cáo Sự phủ nhận số tiền này.

Tuy nhiên, lời khai của cựu Kế toán trưởng Trần Đức Chính cho thấy mọi việc bị cáo đều báo cáo trực tiếp Phó tổng giám đốc Phạm Thanh SƠn, rồi báo cáo Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV.

Một số bút lục là tờ trình của bị cáo Chính về nội dung liên quan việc sử dụng số tiền 1.200 tỷ đồng  chuyển từ PVN về và số tiền3.900 tỷ đồng từ nguồn Chính phủ hỗ trợ. Các tờ trình đều được trình Phó tổng giám đốc Phạm Thanh Sơn, Tổng giám đốc Trương Văn Tuyến và có bút phê của Chủ tịch HĐTV Nguyễn Ngọc Sự.

Tại tòa, bị cáo Trương Văn Tuyến khai không có mặt tại hai buổi hội ý liên quan đến việc gửi tiền có kỳ hạn nên không biết việc Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/11/2010, bị cáo Trương Văn Tuyến ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được sử dụng công cụ tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhưng trước đó, ngày 8/11/2010, bị cáo Tuyến đã ký văn bản ủy quyền cho Trần Đức Chính thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank.

Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Tuyến không thể giải thích rõ ràng được vì sao lại lại ký ủy quyền trước khi bị cáo gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính. Bị cáo Tuyến chỉ giải thích chung chung là tin tưởng cấp dưới, ký giấy ủy quyền xong mới được cấp dưới trình văn bản gửi Bộ Tài chính.

Khi được hỏi vì sao không thu hồi giấy ủy quyền, bị cáo không trả lời được.

Về số tiền 3,5 tỷ đồng, bị cáo Tuyến khai có nhận và nhìn nhận bản thân có sai.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự cũng phủ nhận vai trò trong việc đưa chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank. Bị cáo khai bị cáo Tuyến mới là người đề xuất gửi tiền có kỳ hạn, có khoản chi chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, bị cáo Tuyến khẳng định không biết việc chi lãi ngoài tại Oceanbank. Hai cuộc “hội ý” có nội dung gửi tiền có kỳ hạn và sử dụng lãi ngoài để chi chung công việc của tập đoàn bị cáo không tham gia.

Bị cáo Trần Đức Chính thừa nhận có nhận và quản lý số tiền lãi ngoài 105 tỷ đồng nhưng bị cáo không tham gia chủ trương, bị cáo chỉ là người thực hiện.

Được biết, kết quả điều tra làm rõ, năm 2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được thành lập trên cơ sở tổ chức cơ quan quản lý điều hành và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Cuối năm 2011, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước về tài khoản thanh toán tại Oceanbank để xác định vốn điều lệ và tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mặc dù chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho Vinashin gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank nhưng các bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn đã thống nhất chủ trương và thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng khoản chi chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

Tài liệu điều tra xác định từ ngày 8/11/2010 đến ngày 30/6/2014, Vinashin thực hiện 2.341 hợp đồng, giao dịch gửi tiền tại Oceanbank, tổng giá trị tiền gửi là hơn 103.859 tỷ đồng và hơn 181 triệu USD. Lãi phát sinh theo hợp đồng là 1.076 tỷ đồng và 29.000 USD.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng lãi ngoãi do các cán bộ của OceanBank chi. Số tiền hơn 105 tỷ đồng này do Trần Đức Chính trực tiếp quản lý, không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin, để ngoài sổ sách, dùng để các bị cáo chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật, chi phí không đúng quy định của Nhà nước.

Cơ quan công tố xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Sự đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng, bị cáo Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng, bị cáo Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng, bị cáo Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng.

Bùi Trang

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...