Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2020, 13:03:08
Yeah1 dành hạn mức 200 tỷ bảo lãnh vay vốn cho các công ty con
Chí Tín - 30/09/2020 22:13
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG, sàn HoSE) sẽ cho phép các công ty thành viên vay vốn trên cơ sở bảo lãnh của Yeah1.
Hạn mức bảo lãnh của Yeah1 cho các công ty có có giá trị gấp 80 lần lợi nhuận 6 tháng của Tập đoàn
Hạn mức bảo lãnh của Yeah1 cho các công ty con có giá trị gấp 80 lần lợi nhuận hợp nhất 6 tháng của Công ty

Theo đó, các công ty thuộc Tập đoàn Yeah1 được ký kết các hợp đồng vay và Yeah1 là bên đảm bảo cho các khoản vay của tất cả các công ty thành viên này.

Tổng hạn mức Yeah1 cho phép bảo lãnh không quá 200 tỷ đồng và mục đích vay vốn nằm trong phạm vi bổ sung vốn lưu động.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất của Yeah1, Công ty có doanh thu thuần 6 tháng là 437 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng là 2,5 tỷ đồng.

Theo đó, hạn mức bảo lãnh vay vốn cho các công ty con lần này có quy mô lớn bằng khoảng 46% doanh thu thuần và lớn gấp 80 lần lợi nhuận 6 tháng của Công ty.

Yeah1 có khoảng gần 104,1 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn. Trong đó, giá trị các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo giá vốn đầu tư ban đầu là 92,2 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 23, 3 tỷ đồng. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 11,4 tỷ đồng.

Hoạt động chính của Yeah1 và các công ty thành viên bao gồm quảng cáo, hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí; Công ty cũng kinh doanh sản xuất và phát triển phim ảnh, phim video và chương trình truyền hình; tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, hoạt động viễn thông…

Trong động thái liên quan đến các công ty con của Yeah1 trong năm 2020, hồi tháng 2/2020, Yeah1 vừa thành lập 2 công ty con.

Công ty cổ phần Your Entertainment Platform vốn điều lệ gần 14 tỷ đồng, trong đó Yeah1 sở hữu 99,98% vốn.

Công ty cổ phần Siêu sao Yeah1 vốn điều lệ cũng là gần 14 tỷ đồng và Yeah1 sở hữu 50,98% vốn.

Tháng 4/2020, Yeah1 cũng thành lập Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Yeah1 góp 51% vốn.

Yeah1 có thể “lỗ” hơn 50 tỷ đồng từ “buôn” cổ phiếu quỹ
Công ty cổ phần Yeah1 (mã YEG, sàn HoSE) dự kiến bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư