Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Yêu cầu về doanh thu của từng thành viên liên danh nhà thầu
Anh Ngọc - 19/06/2019 07:17
 
Từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân tương ứng với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Quang Tuấn (thành phố Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi đang thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa. Trong hồ sơ mời thầu mà chủ đầu tư đã phát hành có quy định rõ tổng doanh thu trung bình 3 năm tài chính gần nhất mà các thành viên liên danh cần đáp ứng cho gói thầu là X tỷ VND; hồ sơ mời thầu không có quy định từng thành viên liên danh phải đáp ứng tỷ lệ doanh thu trung bình 3 năm tài chính gần nhất theo tỷ lệ phân chia công việc trong thỏa thuận liên danh.

Trường hợp liên danh nhà thầu A và B đáp ứng yêu cầu tổng doanh thu trung bình (tổng doanh thu trung bình của 2 nhà thầu liên danh A và B) lớn hơn X tỷ VND (đáp ứng yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu), nhưng theo tỷ lệ phân chia công việc chỉ có nhà thầu B đáp ứng, nhà thầu A không đáp ứng yêu cầu doanh thu trung bình (mà được nhân theo tỷ lệ phân chia công việc).

Cho tôi hỏi, trong trường hợp này chủ đầu tư đánh giá liên danh nhà thầu A và B vẫn đạt yêu cầu về tổng doanh thu trung bình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đã phát hành thì kết quả đánh giá có được coi là hợp lệ hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú (6) Khoản 2.1, Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm.

Đối với vấn đề của ông Tuấn, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Theo đó, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân tương ứng với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Yêu cầu về năng lực xây dựng của nhà thầu liên danh
Trường hợp pháp luật xây dựng quy định tổ chức tham gia hoạt động xây dựng (thi công xây dựng công trình) phải có chứng chỉ năng lực thi công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư