Nhận diện 7 nguyên nhân khiến hầu hết các startup đều thất bại Nhận diện 7 nguyên nhân khiến hầu hết các startup đều thất bại
Ý Nhi | 25/06/2017 08:27
Hãy nhớ rằng, cứ mỗi 1.000 công ty startup được gặp gỡ các nhà đầu tư mạo hiểm, thì chỉ có 2 startup được rót vốn.
1 2 3 4 5 6 7