CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín (SBS)

Công ty cổ phần CMC (CVT – sàn HOSE) là doanh nghiêp̣ cơ bản tốt, hoạt động kinh doanh ổn định, thuộc nhóm doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp tốt nhất ngành nhờ vị trí thuận lợi, hệ thống phân phối rộng cùng dây truyền sản xuất linh hoạt, doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức cao đều đặn hàng năm từ 25-30%/năm.

Chúng tôi đánh giá các sản phẩm cao cấp Granite đang thay thế dần cho dòng sản phẩm Ceramic đây là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, với giá nhiên liêụ đầu vào đang tăng và sức cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn nên sẽ tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn.

Giá tham chiếu của CVT ngày 06/09/2019 là 20.000 đang thấp hơn so với giá mục tiêu, SBS đánh giá CVT ở mức hấp dẫn, khuyến nghị mua.

2. Khuyến nghị mua cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 28.458 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Khả năng sinh lời của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB – sàn HOSE) được giữ ở mức cao so với toàn ngành. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt mức 4.395 tỷ đồng (tăng 25,4% so với cùng kỳ), (2) Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh mẽ từ thu phí dịch vụ (tăng trưởng 59%).

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản ở mức tốt, tuy nhiên việc nới lỏng cho vay của M Credit có thể ảnh hưởng đến kết quả chung của MBB. NPL ngân hàng hợp nhất = 1.18%, trong đó NH mẹ = 1.08%, M Credit = 11%. Tỷ lệ bao nợ xấu (LLCR) = 97.6%, cao hơn so với trung bình ngành giúp đảm bảo hoạt động của ngân hàng. CAR Basel II = 10.5%. 

Ngoài ra, MBB còn được định giá rẻ và kỳ vọng từ bán vốn chiến lược. Cụ thể, P/B F 2019 = 1.2x, hấp dẫn với vị thế tăng trưởng cùng chất lượng tài sản. Việc bán vốn chiến lược cho cổ đông Hàn Quốc có thể sẽ giúp định giá lại MBB trong thời gian tới.

Chúng tôi điều chỉnh dự báo tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MBB trong năm 2019 tương ứng giảm 1,4% và tăng 3,5% so với năm ngoái, với việc thay đổi quan điểm về tăng trưởng tín dụng (từ 14% lên 17% với ngân hàng mẹ, 37% với M Credit), tỷ lệ casa giảm về mức 34.3%. CIR được giữ ở mức 45%.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 28.458 VND/cp, upside 25% theo phương pháp P/B F = 1.5x do (1) Khả năng sinh lời cao cùng chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, (2) định giá ở mức rẻ (P/B F = 1.2x), (3) việc bán vốn chiến lược cho đối tác Hàn Quốc dự kiến trong năm 2019 sẽ giúp cổ phiếu MBB được đánh giá lại về giá trị.