Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 00:00:42
6 gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
Anh Minh - 07/06/2016 07:12
 
Sẽ có 6 gói thầu thầu tư vấn được khởi động thuộc Hợp phần tư vấn chung, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Bộ GTVT vừa chấp thuận theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, duyệt kế hoạch lựa chọn các gói thầu tư vấn thuộc Hợp phần tư vấn chung, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) với nội dung sau:

Tên gói thầu

Giá giói thầu

(triệu USD)

Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu CS1: Kiểm toán tài chính và xác minh độc lập bộ chỉ số giải ngân.

2,13

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo QCBS/02 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Theo thời gian

7 năm

Gói thầu CS2: Kiểm toán nội bộ.

0,37

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo QCBS/02 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Trọn gói

2 năm

Gói thầu CS3: Hỗ trợ và giám sát độc lập về đảm bảo an toàn xã hội và môi trường.

0,50 

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo QCBS/02 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Trọn gói

5 năm

Gói thầu CS4: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cầu và đường địa phương.

1,00

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo QCBS/02 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Trọn gói

18 tháng

Gói thầu CS5: Xây dựng hướng dẫn giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với cầu và đường địa phương.

0,20

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo CQS/02 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Trọn gói

18 tháng

Gói thầu CS6: Phát triển mô hình cộng đồng bảo trì cầu và đường địa phương

0,30

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo CQS/02 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Trọn gói

42 tháng

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) theo Quyết định duyệt Dự án đầu tư số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT.

- Giá trị các gói thầu là tạm tính được xác định theo Quyết định duyệt Dự án đầu tư số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT (đã bao gồm dự phòng phí và tất cả các khoản thuế trong nước). Giá gói thầu chính thức được áp dụng khi dự toán hoặc đề cương, khái toán của các gói thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư chỉ được ký kết hợp đồng sau khi Hiệp định dự án có hiệu lực theo quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và quy định của Nhà tài trợ.

8 dự án giao thông cấp bách tại Hà Nội: Lúng túng tìm hình thức đấu thầu
Đề xuất giao thầu đối với 8 dự án cấp bách giảm ùn tắc giao thông của Bộ Giao thông - Vận tải và UBND TP. Hà Nội đang gặp phải vướng mắc bởi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư