Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
93,35% dân số Việt tham gia bảo hiểm y tế
D.Ngân - 01/07/2024 13:59
 
Ngày 1/7 Bộ Y tế đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” 1/7/2009 - 1/7/2024.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, đã tròn 15 năm ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 1/7 hằng năm là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện.

Bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước ta, là cơ chế tài chính công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc, bảo vệ va nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với định hướng thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Khóa 12 ban hành ngày 25/10/2017 đã nêu rõ mục tiêu:

Đến năm 2025: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

Đến năm 2030: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

Theo Bộ Y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng. Tính đến tháng 12  năm 2023, toàn quốc có trên 93 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 93,35% dân số.

Đáng chú ý là trong bối cảnh kinh tế, xã hội chịu ảnh hướng lớn của đại dịch Covid-9, tỷ lệ này chứng tỏ bảo hiểm y tế đã là một nhu cầu của đời sống xã hội, nhận thức về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế, dịch vụ bảo hiểm y tế đáp ứng sự hài lòng của người tham gia, và nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm y tế nói riêng.

Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo.

Quỹ bảo hiểm y tế luôn được cân đối và có kết dư đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm y tế khi ốm đau bệnh tật phải khám và điều trị. Chính sách bảo hiểm y tế đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

Một số vấn đề trọng tâm trong chính sách bảo hiểm y tế liên tục được nghiên cứu, đánh giá và có các giải pháp phù hợp như: phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức khám chữa bệnh; phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh; giám định, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế - xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Một là, tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vai trò của Bảo hiểm y tế như một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các chương trình công tác của các cơ quan Đảng và chính quyền.

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; duy trì và mở rộng bền vững đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, đặc biệt là tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2025 là 95% dân số, đến năm 2030 đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động, thân nhân người lao động, các đối tượng yếu thế. Rà soát bảo đảm không bỏ sót các đối tượng, thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế đến mọi đối tượng trong xã hội.

Ba là, tập trung nghiên cứu từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là các quyền lợi để giúp ngăn ngừa, điều trị bệnh từ sớm, từ xa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, tính toán đề xuất mức đóng phù hợp để bảo đảm khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ, sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế.

Năm là, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất; tạo điều kiện cho các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện cấp chuyên sâu và giảm thiểu tình trạng lãng phí.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý đấu thầu, mua sắm, sử dụng thuốc và thiết bị y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai minh bạch.

Đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác giám định bảo hiểm y tế bảo đảm kiểm sát tốt việc chi tiêu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người tham gia và cho cơ sở khám chữa bệnh.

Sáu là, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bảy là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ.

Kỷ niệm 15 năm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, nâng cao chất lương khám chữa bệnh tại y tế cơ sở”, Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mức đóng bảo hiểm y tế và quyền lợi khám chữa bệnh có thay đổi?
Khi mức lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7, kéo theo nhiều thay đổi về chính sách, trong đó có mức đóng bảo hiểm y tế và quyền lợi của người...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư