Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 13:28:07
ACB: Xử lý hết nợ 6 công ty liên quan đến bầu Kiên, lợi nhuận sẽ đạt 3.000 tỷ đồng
Thùy Vinh - 08/04/2016 16:20
 
Sáng ngày 8/4, ACB đã tiến hành ĐHCĐ thường niên 2016, trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu hoạt động trong năm 2016. Trong đó, vấn đề không chỉ được HĐQT Ngân hàng đề cao mà cổ đông quan tâm chính là khoản dự phòng rủi ro cho khoản nợ của 6 công ty liên quan đến “bầu” Kiên.

Năm 2016, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, dự kiến tăng 14% so với năm trước, chỉ tiêu tổng tài sản tăng 18%, đạt 237.000 tỷ đồng.

Đến hết quý 1/2016: Tín dụng tăng 6%; huy động tăng 5%; các khoản động liên quan đến sinh lời cũng đáng kể, goodbank đạt khoảng 600 tỷ đồng, tuy nhiên do ACB đã tích dự phòng 200 tỷ đồng; lợi nhuận còn lại khoảng 400 tỷ đồng trước thuế so với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra năm nay là 1.530 tỷ đồng.

.
.

ACB cũng cho biết, tín dụng của ngân hàng sẽ tăng trưởng tối đa hạn mức Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép, dự kiến khoảng 18%, vốn huy động từ tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng ở mức 18%. Năm nay, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 18%. Trong đó, khách hàng cá nhân tăng 25%; DNVVN là 15%, còn khách hàng doanh nghiệp lớn chỉ tăng trưởng khoảng 5%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Tạo đại hội thường niên lần này, ACB trình cổ đông phương án chia cổ tức 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:9 (tức 100 cổ phiếu nhận được 9 cổ phiếu) và công bố thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm vừa qua là gần 6 tỷ đồng (Ban kiểm soát 3,1 tỷ đồng). Năm 2016, thù lao HĐQT dự kiến trình cổ đông là 6,9 tỷ đồng và Ban kiểm soát là 3,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vấn đề được cổ đông quan tam nhiều nhất chính là khoản nợ của nhốm công ty liên quan đến “bầu” Kiên đến nay đã được xử lý và trích lập dự phòng ra sao? Trả lời vấn đề này của cổ đông, ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, khoản nợ liên quan đến của nhóm 6 công ty liên quan đến bầu Kiên hiện còn 5.767 tỷ đồng, nhưng với cân đối tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp trong nhóm này cân đối được nợ vay. Mặt khác, nếu trừ khoảng dự phòng rủi ro của năm 2015 (khoảng 2.000 tỷ đồng) thì khoản nợ còn lại chỉ khoảng gần 4.800 tỷ đồng.

Kế hoạch xử lý các khoản nợ này cũng đã được NHNN phê chuẩn. ACB tiếp tục kế hoạch để xử lý các khoản nợ này trong năm 2016, với mục tiêu thu hồi nợ trong năm khoảng 2.000 tỷ đồng. Năm nay, ACB có kế hoạch là trích lập 1.500 tỷ đồng (trong đó trích lập cho nhóm 6 công ty liên quan là 1.000 tỷ đồng) và quý 1 vừa qua đã trích 200 tỷ đồng. Trong năm qua, ACB đã bán 2.500 tỷ đồng trong năm 2015 và năm nay thì không có kế hoạch bán nữa vì ngân hàng đã chủ động tự xử lý được.

Ngoài ra, từ quý 4/2015, ACB có sự cơ cấu khoản nợ cho Ngân hàng Xây dựng (CBBank) vay 400 tỷ đồng, được đảm bảo bằng trụ sở của CBBank. Trong quý 2/2016 khoản nợ trên sẽ trở lại hoàn nhập. Còn với khoản nợ từ PGBank, 700 tỷ đồng này đàm phán mua nợ và giờ còn 270 tỷ đồng. Năm nay ACB sẽ tất toán những khoản nợ liên ngân hàng không sinh lời để chuyển sang thành những khoản sinh lời cao hơn.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng cho năm 2016, chỉ tiêu tổng tài sản tăng 18%, đạt 237.000 tỷ đồng… ACB cũng cho biết, tín dụng của ngân hàng sẽ tăng trưởng tối đa hạn mức NHNN cho phép, dự kiến khoảng 18%, vốn huy động từ tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng ở mức 18%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Tuy nhiên, lãnh đạo ACB cho hay, nếu xử lý xong các khoản nợ của nhóm 6 công ty liên quan đến “bầu” Kiên, lợi nhuận Ngân hàng ước đạt 3.000 tỷ đồng trước thuế.

Kế hoạch thành lập công ty tài chính, ngoài việc nâng cấp ACB Leasing lên Công ty tài chính tổng hợp, ngân hàng còn có kế hoạch mua lại, nhưng Ngân hàng vẫn đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại ACB hiện nay khoảng 18.000 tỷ đồng. Đây được xem là mảng tín dụng tiềm năng tốt của ACB. Do đó, dù chưa có công ty tài chính, nhưng ACB đã đẩy mạnh cho vay tiêu dùng.

Dư nợ cho vay cá nhân năm 2015 của ACB tăng 25%; dư nợ cho vay DNVVN là 14%, nhưng dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng lớn là âm. Như vậy, ACB đã từng bước tái cơ cấu lại danh mục cho vay và đẩy mạnh tăng trưởng ở mảng bán lẻ. Đó cũng là lý do vì sao dư nợ ACB năm qua chỉ tăng 15%. Đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2016 cao hơn so với bình quân ngành cũng như cao hơn so với các năm trước, nhằm mục tiêu lấy lại những mất mát do chưa đẩy mạnh mảng bán lẻ trong những năm trước đó. Hoạt động huy động vốn trong năm 2016, ACB đặt ra mục tiêu tăng trưởng 18%, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân ngành. Tuy nhiên, mục tiêu của ACB là tăng trưởng được dư nợ tín dụng mới đẩy mạnh tăng trưởng huy động. Theo lãnh đạo ACB, dự thảo sửa đổi Thông tư 36 điều chỉnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 40%, nhưng thực chất tỷ lệ vốn ngắn hạn ACB sử dụng cho vay trung, dài hạn chỉ có 27,7%. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ACB cũng sẽ từng bước cân đối lại.

Điểm thứ hai là cân đối lại tỷ lệ rủi ro tăng từ 150% lên 250% cũng không tác động nhiều đến hoạt động của ngân hàng, vì ACB hạn chế cho vay đối với chủ đầu tư. Theo lãnh đạo ACB, nếu cho vay các dự án bất động sản thì lãi suất cao hơn cho vay thương mại. Tuy nhiên, ACB cũng rất thận trọng và khá chọn lọc trong việc cho vay đối với các dự án bất động sản. Mức dư nợ cho vay các dự án của ACB chỉ đạt 2.500 tỷ đồng, không đáng kể so với tổng dư nợ của ngân hàng đến nay là hơn 141.000 tỷ đồng.

AIA Việt Nam hợp tác với ngân hàng ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và AIA Việt Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận triển khai mô hình hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư