Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 16:09:00
A.M.Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++
Chí Tín - 11/09/2019 20:30
 
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm A.M.Best vừa công bố kết quả tái định hạng tín nhiệm năm 2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
90% doanh thu của BIC tới từ thị trường trong nước
90% doanh thu của BIC tới từ thị trường trong nước

Theo đó, A.M.Best tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb, triển vọng nâng hạng là Ổn định.

Kết quả định hạng này được A.M.Best công bố trên cơ sở đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của BIC qua nhiều năm, bao gồm: năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả nghiệp vụ, hệ thống quản trị rủi ro.

Cụ thể, sức mạnh tài chính thể hiện qua năng lực vốn hóa dựa trên rủi ro của BIC tiếp tục được duy trì ở mức cao nhất.

Hiệu quả hoạt động nghiệp vụ liên tục đạt kết quả tốt với tỷ lệ chi phí kết hợp bình quân 5 năm (2014 - 2018) ở mức 99,1%.

Khung quản trị rủi ro của BIC được A.M.Best được đánh giá là phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động, đồng thời liên tục được củng cố với sự hỗ trợ của Ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược FairFax.

Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất của BIC vượt mốc 2.200 tỷ đồng (tương đương khoảng 98 triệu USD), trong đó 90% doanh thu tới từ thị trường trong nước và tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân.

A.M.Best cho rằng sự hỗ trợ của Ngân hàng mẹ BIDV về uy tín thương hiệu, mạng lưới phân phối và nền tảng khách hàng cũng là những yếu tố tác động rất tích cực tới kết quả hoạt động của BIC trong những năm qua.

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết, kết quả tái định hạng tín nhiệm từ A.M.Best đã tiếp tục khẳng định những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của BIC, bởi việc duy trì kết được kết quả định hạng tín nhiệm cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với mỗi doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bảo hiểm không thực sự thuận lợi và cạnh tranh cao như hiện nay.

Trong thời gian tới, BIC sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu nâng cao mức định hạng trong thời gian tới.

BIC tăng trưởng lợi nhuận 18%
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và cho biết tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư