Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 06:17:08
Bảo Minh: Doanh thu quý II tăng nhưng lợi nhuận giảm
Chí Tín - 21/07/2020 20:23
 
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã BMI, sàn HoSE) vừa cho biết số liệu về tài chính quý II/2020.

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 944,5 tỷ đồng, tăng so với 762 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 1.831 tỷ đồng, tăng so với con số 1.562,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Một số khoản thu cơ bản khác cũng tăng trong quý II/2020, cụ thể doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 2,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 48,2 tỷ đồng…

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2020 chỉ đạt 40,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 46,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế lũy 9 tháng cũng giảm với giá trị là 87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 91,6 tỷ đồng.

Tuy lợi nhuận giảm, nhưng lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 chỉ bị âm hơn 16 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức âm 106,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, Bảo Minh có vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2020 là 2.181 tỷ đồng, nợ phải trả cùng thời điểm là 3.802 tỷ đồng.

Bảo Minh là công ty bảo hiểm phi nhân thọ, có vốn điều lệ là 913,5 tỷ đồng. Công ty tham gia khá nhiều loại hình dịch vụ bảo hiểm khác nhau như bảo hiểm con người, bảo hiểm cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm nông nghiệp…

Tổng tài sản của Bảo Minh vượt mức 5.000 tỷ đồng
Từ số vốn ban đầu 40 tỷ đồng, sau 25 năm phát triển, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã sở hữu tổng tài sản trên 5.000 tỷ đồng, trở thành doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư