Phú Yên phê duyệt Đề án bảo vệ quần thể Hòn Yến
Hoàng Anh - 25/12/2019 08:44
 
Tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đề án Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường Quần thể Hòn Yến (xã An Hòa, huyện Tuy An) đến năm 2025, tầm nhìn 2035; Quần thể Hòn Yến được xác định khu vực bảo vệ I có diện tích 100.275 m2.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông  Nguyễn Chí Hiến vừa phê duyệt đề án Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường Quần thể Hòn Yến (xã An Hòa, huyện Tuy An) đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Việc bảo vệ, bảo tồn được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, quản lý tổng hợp và liên ngành, kết hợp giữa quản lý nhà nước với nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng.

Theo đề án, có năm nhóm mục tiêu cụ thể gồm: Hoàn thành điều tra, thống kê, đánh giá toàn diện về đa dạng sinh học Quần thể Hòn Yến, làm cơ sở cho công tác quản lý và thành lập khu bảo tồn; tăng cường năng lực, thể chế, chính sách; phòng ngừa, kiểm soát khắc phục tình trạng ô nhiễm khu vực Quần thể Hòn Yến; bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Quần thể Hòn Yến; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và thu hút sự quan tâm của cộng đồng về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường Quần thể Hòn Yến.

Quần thể Hòn Yến là thắng cảnh đẹp của tỉnh Phú Yên.
Quần thể Hòn Yến là thắng cảnh đẹp của tỉnh Phú Yên.

Về phạm vi không gian, Quần thể Hòn Yến được xác định bao gồm: Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi. Trong đó, khu vực bảo vệ I có diện tích 100.275,82 m2; khu vực bảo vệ II có diện tích 246.270,35 m2.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức trách nhiệm vụ thực hiện đề án, trong đó Sở TN-MT chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, UBND huyện Tuy An tổ chức thực hiện đề án từ năm 2020 - 2035.

Mục tiêu của đề án là chặn đứng mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; hướng đến khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan Quần thể Hòn Yến phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội huyện Tuy An nói riêng, tỉnh Phú Yên nói chung.

Trước đó UBND tỉnh Phú Yên đã mời các chuyên gia thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực tế về đa dạng sinh học, quần thể san hô tại khu vực Hòn Yến và một số khu vực khác.

Được biết, nhiệm vụ bảo vệ rạn san hô, đa dạng sinh học tại Quần thể danh thắng quốc gia Hòn Yến là vô cùng cấp bách nhằm bảo tồn phục hồi, bảo tồn nguồn gen và bảo tồn gắn với phát huy giá trị, đầu tư phát triển du lịch.

Phú Yên tổ chức Tuần văn hóa du lịch
Trong tháng 4/2020, tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, với hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản