Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 03 năm 2023, 18:56:39
Bình quân mỗi tháng, Lộc Trời thu hơn 351 tỷ đồng từ thuốc bảo vệ thực vật
Hồng Phúc - 01/11/2021 15:04
 
Luỹ kế 9 tháng, Lộc Trời ghi nhận hơn 3.160 tỷ đồng doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật; tương ứng bình quân mỗi tháng thu hơn 351 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 82 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. 

Theo đó, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần tăng 12,42% so với cùng kỳ (đạt 1.992 tỷ đồng) nhưng do chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều tăng nên lãi ròng trong quý này giảm gần 65%, chỉ còn 31,1 tỷ đồng (tương ứng giảm 60,4 tỷ đồng).

Chi phí lãi vay trong quý này của Tập đoàn ở mức 40,6 tỷ đồng (cao hơn cùng kỳ năm ngoái gần 20 tỷ đồng). Chi phí bán hàng tăng 5% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,8%.

Công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 54.1 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ hơn 60 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng của quý chỉ còn 1,56%, trong khi cùng kỳ xấp xỉ 5,2%.

.
Cơ cấu doanh thu của Lộc Trời trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Lộc Trời tăng 17,6% so với đầu năm, lên 8.143 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đến cuối tháng 9 tăng 18% so với hồi đầu năm, lên 6.343 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ còn xấp xỉ 39 tỷ đồng, giảm hơn 90 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh từ 2.500 tỷ đồng lên 4.119 tỷ đồng. 

Tài sản dài hạn ở mức 1.800 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 100 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Nợ phải trả đến cuối kỳ tăng 1.179 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên mức 5.263 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 1.123 tỷ đồng bao gồm khoản vay ngắn hạn tăng thêm 1.748 tỷ đồng. 

Ngoài ra, nợ dài hạn đã tăng lên 75 tỷ đồng đến cuối kỳ (từ mức 18,6 tỷ đồng hồi đầu năm), do công ty ghi nhận thêm 60,1 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn. 

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng của Lộc Trời so với cùng kỳ năm ngoái (Đvt: tỷ đồng)

 STT

 Chỉ tiêu

 Luỹ kế 9 tháng đầu năm   2021

 Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020

 1

 Doanh thu thuần

 7.114

 3.971

 2

 Lợi nhuận gộp

 1.296

 949

 3

 Lợi nhuận thuần

 329.9

 224.6

 4

 Lợi nhuận trước thuế

 351.5

 240.5

 5

 Lợi nhuận sau thuế

 262.1

 205.1

Lộc Trời có 20 công ty con và chỉ còn 1 công ty liên kết do không còn nắm 29,91% vốn tại Công ty cổ phần Lion Agrevo.

Hồi đầu năm, công ty có 2 công ty liên kết là Lion Agrevo (kinh doanh thuốc trừ sâu) và công ty TNHH Thương mại Quốc tế Viên Thị Lộc Trời Quảng Đông (kinh doanh thuốc trừ sâu, phân bón và gạo (sở hữu 49% vốn).

Vốn cổ phần Nhà nước tại Lộc Trời tương đương với hơn 19,4 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 80,5 triệu cổ phiếu.

Quý II/2021: Giá vốn và chi phí vọt tăng, lợi nhuận Lộc Trời giảm 60%
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021. Giá vốn và chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận quý II/2021...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư