Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2020, 00:31:39
Biwase: Hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa, lợi nhuận quý III/2020 tăng gần 32%
Duy Bắc - 27/10/2020 17:39
 
Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương - Biwase (mã BWE – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020, Biwase ghi nhận doanh thu là 740,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 139,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 14,9% và 31,8% so với quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện từ 40,6% lên 41,8%.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng do tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên trong kỳ số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước và khối lượng nước sạch sử dụng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số lượng khách hàng đấu nối sử dụng trong quý III/2020 là 295.205 khách hàng, tăng 10,39% so với quý III/2019. Đồng thời, tổng sản lượng nước tiêu thụ tăng thêm 8,1 triệu m3 lên 121,4 triệu m3.

Lũy kế 9 tháng đầu năm Biwase ghi nhận doanh thu 2.165,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 388,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21,9% và 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm Biwase hoàn thành được 82,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Được biết, trong năm tài chính 2020 Biwase đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 3.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là tối thiểu 470 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 12%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong 9 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh của Biwase dương 650,5 tỷ đồng cao hơn nhiều con số cùng kỳ dương 375,7 tỷ đồng. Biwase đã dùng dòng tiền hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính tiếp tục tài trợ việc mở rộng trong kỳ. Ở chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư âm 1.151,9 tỷ đồng.

Nguồn: Internet

Dòng tiền đầu tư âm do Biwase chi tiền mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Tính tới 30/09 chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty tăng 519,8 tỷ đồng lên 1.117,8 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, số tiền này được Biwase chi đầu tư xây dựng các dự án cấp nước Khu liên hợp Bình Dương công suất 100.000 m3/ngày đêm; dự án đầu tư chế tạo, lắp đặt Nhà máy sản xuất phân compost 3 – công suất 840 tấn/ngày; hệ thống lò đốt công suất 200 tấn/ngày… và nhiều dự án khác.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của Biwase tăng 15,7% lên 7.182,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.510,6 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản; chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 1.117,8 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn là 954,5 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 740,6 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản; tồn kho là 699,3 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Được biết, Biwase là doanh nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải ở Bình Dương, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định Biwase gần đây mới huy động vốn thành công 871,9 tỷ đồng thông qua đấu giá 33,9 triệu cổ phiếu trên HOSE.

Nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 33,9 triệu cổ phiếu Biwase (BWE)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo kết quả đăng ký đấu giá Biwase (BWE).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư