Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2020, 12:45:04
Nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 33,9 triệu cổ phiếu Biwase (BWE)
Duy Bắc - 01/10/2020 08:26
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo kết quả đăng ký đấu giá Biwase (BWE).

Theo đó, HOSE cho biết tính tới hết hạn đăng ký chào bán cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase – mã chứng khoán: BWE) có 17 nhà đầu tư đăng ký mua vào hơn 33,9 triệu cổ phiếu.

Được biết, Biwase dự kiến chào bán 37,5 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá trên HOSE, mức giá chào bán dự kiến là 25.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với lượng đăng ký mua thấp hơn lượng chào bán thì nhiều khả năng giá khớp sẽ là giá tham chiếu 25.500 đồng/cổ phiếu.

Theo HOSE, cơ cấu tham gia đấu giá có 11 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua hơn 3 triệu cổ phiếu; 3 tổ chức trong nước đăng ký mua hơn 11,35 triệu cổ phiếu; và 3 tổ chức nước ngoài đăng ký mua gần 19,6 triệu cổ phiếu.

Điểm đáng chú ý trước đó Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Mã chứng khoán: TDM) đăng ký mua hơn 14,4 triệu cổ phiếu BWE nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu 38,5% khi BWE phát hành tăng vốn thành công. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thoả thuận, khớp lệnh hoặc đấu giá công khai từ ngày 11/9 đến ngày 10/10.

Như vậy với việc 3 tổ chức trong nước đăng ký mua chỉ có 11,35 triệu cổ phiếu, điều này chứng tỏa TDM đã không đăng ký mua toàn bộ thông qua đấu giá mà có thể mua một phần hoặc toàn bộ trên sàn. Được biết, phiên đấu giá sẽ được tổ chức ngày 06/10/2020.

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Hàng loạt lãnh đạo đăng ký mua trong thời gian đấu giá

Gần đây, ông Nguyễn Văn Trí, Thành viên HĐQT đăng ký mua vòa 500.000 cổ phiếu BWE, thời gian giao dịch từ 02/10 đến 31/10, nếu giao dịch thành công ông sẽ tăng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 500.000 cổ phiếu.

Trước đó, ông Ngô Văn Lui, Phó tổng giám đốc đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu BWE, giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/09 đến 29/10. Nếu giao dịch thành công, ông Lui sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,005% lên 0,071% vốn điều lệ Biwase.

Ông Trần Tấn Đức, Kế toán trưởng Công ty đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu BWE, thời gian thực hiện từ 24/09 đến 23/10.

Ông Dương Hoàng Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/09 đến 23/10.

Ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Công ty đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, ông Công sẽ nâng sở hữu từ 0,14% lên 1,14% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/09 đến 23/10.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT cũng đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu.

Như vậy có thể thấy lãnh đạo đăng ký mua trùng với thời điểm doanh nghiệp thực hiện việc đấu giá.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Biwase ghi nhận doanh thu 1.425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 249,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 25,9% và 19,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Với kế hoạch kinh doanh doanh thu tối thiểu 3.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu là 470 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, BWE hoàn thành được 53% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính bất ngờ tăng tới 334,5% so với cùng kỳ lên mức 95,6 tỷ đồng. Nguyên nhân do 6 tháng đầu năm 2019 doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư 51,8 tỷ đồng, tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2020 lại trích lập dự phòng tổn thất đầu tư là 19,2 tỷ đồng. Chính vì vậy đã làm tăng chi phí tài chính so với cùng kỳ.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của BWE là 6.758,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản cố định là 2.458,1 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn 1.602,3 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sảng dở dang dài hạn 1.066,8 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn 713,1 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguốn vốn tăng từ 42,8% lên 46,1% và đạt 3.114,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/09, cổ phiếu BWE giảm 100 đồng về 26.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Cổ đông “chóng mặt” với tốc độ tăng chi
Các câu chuyện liên quan đến tài sản cố định của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE, sàn HOSE) khiến các nhà đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư