Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 09 năm 2023, 03:03:52
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo "khẩn"
Thanh Chung - 05/06/2023 18:10
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
a
Dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã giải phóng mặt bằng đạt trên 85%.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản khẩn gửi Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị liên quan về kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, trên cơ sở các mốc thời gian theo kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện các công việc thuộc phần trách nhiệm của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất, phê duyệt phương án tái định cư cho các hộ dân di chuyển chỗ ở và bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

Đối với UBND thị xã Đức Phổ, UBND các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trên cơ sở phương án, kế hoạch thi công do Ban Quản lý dự án 2 báo cáo, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có liên quan hỗ trợ Nhà thầu thi công tuyến chính trong công tác mở đường công vụ phục vụ thi công đối với những đoạn tuyến mặt bằng chưa liên tục.

UBND tỉnh Quảng Ngãi Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chỉ đạo các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo quy định. Đồng thời, làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch nêu trên, trường hợp phát sinh nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo như Kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại chưa giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Đối với phần diện tích đất ở bố trí tái định cư, triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức bốc thăm phân lô, lập phương án bố trí tái định cư, niêm yết công khai và trình phê duyệt chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

Đối với Ban Quản lý dự án 2, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các phần công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư Dự án, nhất là trong công tác tiếp nhận mặt bằng thực địa, tổng hợp các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng…, thông tin kịp thời cho Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương bằng văn bản để các bên phối hợp giải quyết.

Đèo Cả kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Trình tự, thủ tục cấp phép mỏ vật liệu xây dựng chưa thống nhất đang gây khó khăn cho nhà thầu thi công Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư