Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 05:57:43
Chỉ định thầu gói thầu tư vấn quy hoạch đô thị
Anh Ngọc - 04/09/2019 07:39
 
Hạn mức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Thanh Tuấn (Kon Tum) đặt câu hỏi như sau: Tôi đang thực hiện thẩm định hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu khảo sát lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C trung tâm huyện.

Gói thầu nêu trên có giá trị dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt trên 1,6 tỷ đồng của đơn vị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thực hiện.

Đơn vị đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch:

“1. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị thông qua hình thức chỉ định thầu. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị thực hiện việc chỉ định tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật về chỉ định thầu”.

Theo tôi hiểu, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu “theo quy định pháp luật về chỉ định thầu” ở đây được hiểu là theo quy định của pháp luật về chỉ định thầu hiện hành; mà cụ thể là theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, cụ thể:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Tôi xin hỏi, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu hiểu theo quy định hiện hành có đúng không? Áp dụng theo đơn vị đề xuất hay như tôi hiểu là đúng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Hạn mức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, chỉ định thầu chỉ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ; Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu hoặc có giá gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Theo đó, nếu gói thầu tư vấn quy hoạch đô thị không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu như đã nêu thì phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều kiện tham gia gói thầu tư vấn quản lý dự án
Theo quy định, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư