Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 20:13:18
Chính thức giải thể nhà máy Xi măng Nam Sơn
Hải Yến - 01/06/2016 10:15
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đã nhất trí thông qua quyết định giải thể Nhà máy Xi măng Nam Sơn - Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn từ ngày 31/5/2016.

Theo đó, toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng Nam Sơn sẽ được hợp nhất vào với Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn kể từ ngày 01/6/2016.

HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đã thống ủy quyền cho ban Giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giải thể Nhà máy Xi măng Nam Sơn.

Từ hôm nay, 1/6/2016, Nhà máy xi măng Nam Sơn (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã chính thức giải thể.
Từ hôm nay, 1/6/2016, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy xi măng Nam Sơn sẽ hợp nhất vào Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Nhà máy xi măng Nam Sơn đóng tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận đầu tư số 02121000002 ngày 15/11/2006. Thực tế, Nhà máy xi măng Nam Sơn sản xuất từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn rất khó khăn.

Mục tiêu của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn trong năm 2016 là tập trung sản xuất, vận hành dây chuyền thiết bị an toàn, nâng cao năng suất, ổn định chất lượng, nhằm sản xuất 335.000 tấn clinker, doanh thu 223,5 tỷ đồng, lợi nhuận âm 1,149 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn sẽ tiến hành đầu tư cải tạo công nghệ thiết bị của nhà máy xi măng Nam Sơn nhằm tiết kiệm năng lượng và đảm bảo môi trường, đầu tư nhà máy phát điện bằng hệ thống tận dụng khí thải nhiệt dư của nhà máy xi măng Nam Sơn.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đã thông qua kế hoạch doanh thu trước thuế gần 234 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện 2015. Trong khi đó, kế hoạch lãi sau thuế sẽ là 1,3  tỷ đồng. Năm 2015, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đã lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Tiêu thụ xi măng đã được cải thiện
Tiêu thụ xi măng trong tháng 4 đã có sự tăng tốc thấy rõ, với tổng lượng tiêu thu đạt 7,6 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư