Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 09:54:03
CII lên kế hoạch lãi ròng gần 757 tỷ đồng, tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu NBB
Phan Hằng - 07/03/2022 13:13
 
CII đặt kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, tăng đến 5.094 tỷ đồng và gấp 2,7 lần so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đặt mục tiêu gần 757 tỷ đồng, tăng vọt so với con số âm hơn 340 tỷ đồng năm 2021. 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), trong năm 2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)  phải ghi nhận các chi phí phát sinh trong kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay và phân bổ lợi thế thương mại nên cả năm lỗ sau thuế 247 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 341 tỷ đồng.

CII từng giải trình đây là tình trạng "lời thật, lỗ giả" ở CII, kết quả trên chưa thể hiện đầy đủ các khoản lợi nhuận mà CII đã thu về, trong đó khoản thu lớn nhất là số tiền hơn 1.000 tỷ đồng từ việc thoái 25,4 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy. Nếu tính theo chuẩn mực IFRS, tổng thu nhập toàn diện sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư, CII cho biết, năm 2022, BCTC công ty vẫn được lập theo VAS, do chưa có hướng dẫn cụ thể của bộ tài chính về việc áp dụng IFRS. 

Diễn biến đáng chú ý của CII từ quý IV/2021 tới nay là liên tục đăng ký bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Nam Bảy Bảy (NBB), từ mức 93,7% giảm về hơn 60%, về 51% và tiếp tục đăng ký bán để giảm về 49%. 

Theo đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB về mức không còn là công ty con, thì CII ghi nhận NBB như công ty liên kết thay vì công ty con như trước đây. Do đó, nhà đầu tư kỳ vọng rằng, lợi nhuận từ thoái vốn vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất của CII tại ngày thực hiện ghi nhận NBB là công ty liên kết, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể lợi nhuận của CII trong năm 2022.

Bên cạnh việc thoái vốn tại NBB, mới đây, CII tiếp tục đăng ký bán thêm 9 triệu cổ phiếu quỹ. Trước đó, CII bán 3,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng khoảng 8% lượng muốn bán (đăng ký bán 44 triệu cổ phiếu quỹ). 

Trước đó, trong văn bản trả lời các câu hỏi của cổ đông CII, có nội dung lo ngại việc công ty đăng ký bán 44 triệu cổ phiếu quỹ nếu không thành công thì có cách nào cân đối bán tài sản khác để giải phóng nguồn vốn cần có – tương ứng với giá trị 44 triệu cổ phiếu quỹ này hay không? Đối với các khoản trái phiếu dến hạn trong khi nguồn thu các dự án BOT bị chậm trễ do các nguyên nhân khách quan, công ty sẽ sử dụng nguồn tiền dự phòng nào để thanh toán? Khả năng vay thêm ngân hàng bị hạn chế trong khi các hệ số nợ đang cao và lỗ quý 4 gây lỗ hợp nhất, liệu công ty có tiếp tục thoái vốn NBB về dưới 51%?

Theo CII, việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện đồng thời với việc bán các tài sản khác để cân đối nguồn vốn hoạt động công ty. Do đó, công ty vẫn sẽ nỗ lực để có thể bán cổ phiếu quỹ nhằm cân đối nguồn vốn hoạt động. Công ty luôn có kế hoạch dự phòng để đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ trái phiếu. 

CII bán cổ phiếu để giảm áp lực dòng tiền
Dòng tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu NBB sẽ giúp CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) giảm bớt áp lực thanh khoản,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư