Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Có được sửa nội dung trong mẫu hồ sơ mời thầu?
Như Chính - 17/10/2016 09:21
 
Theo quy định, không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng, đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu thì trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu nhà thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định và lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định.Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Tạo (Phú Yên) đang lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của một số gói thầu. Tại mục đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đối với nguồn lực tài chính cho gói thầu, Công ty thường quy định hạn mức tối thiểu là 30% giá chào thầu của nhà thầu. Tại mục thiết bị để phục vụ thi công gói thầu, trong biểu mẫu không ghi số lượng thiết bị mà chỉ ghi tên thiết bị, Công ty sửa lại mẫu là thêm số lượng sau dòng tên thiết bị. Công ty hỏi, như vậy có đúng không?

Đối với mục nhân sự chủ chốt, trong các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự thì có sự trùng lặp về đề xuất nhân sự của 2 nhà thầu. Cụ thể, hồ sơ dự thầu của Công ty A đề xuất chỉ huy trưởng là ông C. Hồ sơ dự thầu của Công ty B cũng đề xuất chỉ huy trưởng là ông C.

Trong hồ sơ dự thầu của 2 công ty đều có hợp đồng lao động ký không thời hạn với ông C. Thời gian làm việc với công ty A làm theo nhu cầu công việc; Công ty B là từ 7h30 sáng đến 11h30, chiều 1h30 đến 5h kể cả Chủ nhật. Trong đó, Công ty B có xác nhận ông C đóng BHXH tại Công ty, còn Công ty A không có xác nhận BHXH.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Tạo đề nghị giải đáp, với tình huống trên, Công ty đánh giá nhân sự của Công ty B đáp ứng, còn Công ty A không đáp ứng thì có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức, cá nhân phải áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng. Đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.

Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Đối với câu hỏi của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Tạo. Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu cần tuân thủ quy định nêu trên, liên quan đến nội dung nhân sự chủ chốt, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu để thực hiện gói thầu.

Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu phát hiện có 2 nhà thầu cùng đề xuất một nhân sự giống nhau (chỉ huy trưởng công trường) thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ và chứng minh khả năng huy động nhân sự này cho gói thầu đang xét nếu nhà thầu được công nhận trúng thầu.

Có được được chỉnh sửa các quy định trong mẫu hồ sơ mời thầu?
Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức, cá nhân không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư