Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 08 năm 2022, 17:18:46
Cổ phiếu KLS của Chứng khoán Kim Long chính thức bị xoá sổ
Uyên Linh - 21/07/2016 13:35
 
Từ hôm nay (21/7), CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) đã chính thức hủy niêm yết cổ phiếu KLS trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Ngày 17/6, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 59/QĐ-VSD về việc thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, theo đó VSD thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 24/GCNTVLK cấp ngày12/10/2006, cấp lại ngày 15/04/2013 do VSD cấp cho CTCP chứng khoán Kim Long (KLS)
Ngày 17/6, VSD đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đã cấp cho KLS

Theo đó, KLS đã đề nghị HNX cho phép hủy niêm yết cổ phiếu KLS theo trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do giải thể doanh nghiệp từ ngày hôm nay (21/7).

Kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu KLS là vào hôm qua (20/7), KLS đóng cửa với giá 11.000 đồng/CP với khối lượng giao dịch là 575.974 cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch là 6,333 tỷ đồng.

Được biết, ngay sau khi giải thể, KLS sẽ tiến hành chốt quyền (22/7), lập danh sách để thanh toán tiền cho cổ đông theo 2 đợt. Đợt đầu sẽ tạm ứng 10.000 đồng/CP vào ngày 4/8. Đợt 2, KLS sẽ thông báo số tiền thanh toán còn lại cho các cổ đông sau khi hoàn thành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luậtt, ngày thanh toán dự kiến của đợt này cũng sẽ được thực hiện ngay trong tháng 9/2016.

Trước đó, vào ngày 25/4, KLS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016. Tại đây các cổ đông KLS đã bỏ phiếu thông qua phương án giải thể doanh nghiệp. Theo HĐQT KLS tại thời điểm đó, lượng tiền mặt KLS đang nắm giữ là hơn 1.900 tỷ đồng, số tiền này cộng với các tài sản khác có thể thanh lý để chuyển thành tiền chia cho cổ đông tại thời điểm giải thể dự báo là trên 2.000 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến mỗi cổ đông sẽ được nhận tối thiểu khoảng 11.000 đồng/cổ phiếu.

Vào ngày 10/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định về việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết đối với KLS.

Đến ngày 17/6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đã cấp cho KLS.

Ngày 24/6, UBCK Nhà nước đã ra quyết định chấp thuận cho KLS thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Các cổ đông lớn của KLS:

STT

Tên cổ đông

Số cổ phiếu nắm giữ

Tỷ lệ (%)

Tính đến ngày

1

Hà Hoài Nam

17,707,680

9.72

27/01/2016

2

Market Vectors Vietnam ETF

10,015,100

5.5

14/03/2012

3

Phạm Tấn Huy Bằng

9,781,600

5.37

27/01/2016

4

PYN Elite Fund

8,914,300

4.89

24/06/2016

Chứng khoán Kim Long huỷ niêm yết từ 21/7
CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KLS và thanh toán tiền cho cổ đông do giải thể doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư