Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 08:39:46
Công ty có 2/3 cổ đông chỉ nắm 1 cổ phiếu sẽ tăng vốn lên hơn 1.200 tỷ
Chí Tín - 08/04/2020 08:52
 
Công ty cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế vừa công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn.
Do chỉ có 3 cổ đông nên Công ty Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế không phải công ty đại chúng, nhưng công ty này có phát hành trái phiếu ra công chúng
Do chỉ có 3 cổ đông nên Công ty Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế không phải công ty đại chúng, nhưng có trái phiếu giao dịch trên HoSE

Theo đó, doanh nghiệp này tăng vốn thêm 200 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ là 1.214 tỷ đồng.

Công ty Dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế có 3 cổ đông và cả 3 cổ đông đều có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra.

Các cổ đông gồm Công ty cổ phần Masan MEATLife và 2 cá nhân là Nguyễn Bích Hà Nguyên và Đặng Văn Đức.

Trong đó, riêng Masan MEATLife đã nắm giữ 99,999998% vốn điều lệ Công ty. Các cổ đông Nguyễn Bích Hà Nguyên và Đặng Văn Đức mỗi người chỉ nắm giữ 1 cổ phần.

Khi đưa ra chủ trương phát hành thêm 200 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ phần đang sở hữu, ông Nguyễn Bích Hà Nguyên và ông Đặng Văn Đức mỗi người được quyền mua thêm 0,2 cổ phần.

Hai người này đều không đăng ký mua và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho Masan MEATLife.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thời gian hoàn tất việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ là ngày 9/4/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thưucj hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% tổng số phiếu tán thành, không có phiếu không tán thành và không có phiếu không có ý kiến.

Vinaconex 2: Đổi tên, phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/CP
Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (Vinaconex 2, mã VC2, sàn HoSE) chuẩn bị tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, với kỳ vọng cải thiện tình hình tài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư