Đại hội VietinBank Securities: Chưa định chốt lời từ thương vụ Thaco
Ngày 10/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã CTS) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
Ông Hạ Quang Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo trước Đại hội
Ông Hạ Quang Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo trước Đại hội

Tại Đại hội, VietinBank Securities đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 215 tỷ đồng, tăng trưởng 18,26% so với năm 2018. Công ty cũng sẽ thực hiện cho trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 10%, tưởng đương giá trị dự kiến là 106,4 tỷ đồng.

Về kinh doanh 2018, VietinBank Securities đã đạt lợi nhuận trước thuế 181,8 tỷ đồng, bằng 136% so với mức thực hiện năm 2017, hoàn thành 111,5% kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 653,2 tỷ đồng, tăng 127,2% so với năm 2017 và vượt 79% kế hoạch.

Trong năm 2018, lãi thu được từ nghiệp vụ giao dịch ký quỹ của VietinBank Securities đạt lần lượt là 714,9 tỷ đồng và 81,8 tỷ đồng, tăng tương ứng là 8,5% và 37,7% so với năm 2017. Doanh thu từ hoạt động thu lãi ký quỹ cũng tăng mạnh, chiếm gần 60% trong tổng doanh thu của toàn khối môi giới.

Doanh thu từ khối tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành trái phiếu đạt 20 tỷ đồng, bằng 56,3% so với năm 2017.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư cổ phiếu (lãi bán cổ phiếu và cổ tức) năm 2018 đạt 123,1 tỷ đồng, tăng hơn 190% so với năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank Securities đã bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên là ông Hạ Quang Vũ, ông Khổng Phan Đức, bà Trần Thị Thu Hương, ông Nguyễn Minh Giang và và Hà Thị Thu Phương.

Đồng thời, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2014 cũng đã được thông qua với các thành viên là bà Phan Thị Thu Hằng, ông Nguyễn Thế Hưng và bà Lâm Thu Hường.

Trong phần thảo luận, một số cổ đông đặt câu hỏi về việc Công ty có ý định chốt lãi trong khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) hay không, ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc VietinBank Securities cho biết, hiện VietinBank Securities đang nắm giữ khoảng 78 tỷ đồng cổ phiếu của Thaco tính theo mệnh giá.

Tuy nhiên, việc có bán cổ phiếu này đi và bán thời điểm nào thì hiện Công ty chưa có kế hoạch cụ thể.

Liên quan đến cổ phiếu Thaco, vừa qua cũng có thông tin Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C), thành viên của Tập đoàn Jardine Matheson (Singapore), thông báo muốn mua 1,34% vốn điều lệ Thaco với mức giá 128.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Đức cho biết, những giao dịch trên là các giao dịch đơn lẻ, ngoài giá mua thì 2 bên còn có những cam kết khác nhau trong hợp đồng mua bán nên giá mua bán của các giao dịch như trên không thể là giá tham chiếu của thị trường.

Ngoài ra, các cổ đông cũng bày tỏ những vấn đề quan tâm về việc tham gia của Công ty đối với các sản phẩm mới.

Ông Đức cho biết, VietinBank Secutities đã có kế hoạch tham gia các sản phẩm như Chứng quyền có bảo đảm hoặc chứng khoán phái sinh theo chỉ số trái phiếu và đã có một số buổi chạy thử nghiệm với các Sở giao dịch đối với các sản phẩm nảy.

Theo ông Đức, Công ty đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin lõi vào năm 2018 vừa qua và đây cũng sẽ là nền tảng để bắt nhịp với các yêu cầu của các sản phẩm mới. Ngoài ra trong chiến lược 5 năm tới, Công ty cũng có chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...