Đấu thầu trái phiếu giảm gần 20% trong tháng đầu năm 2019
Tháng 1/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 18 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 36.343,5 tỷ đồng trái phiếu, giảm 19,2% so với tháng 12/2018.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên một số kỳ hạn
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên một số kỳ hạn

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 1/2019  đạt 87,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 1 gấp 3,96 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 3,80-3,82%/năm, 7 năm trong khoảng 4,17-4,35%/năm, 10 năm trong khoảng 4,80-5,10%/năm, 15 năm trong khoảng 5,12-5,30%/năm, 20 năm trong khoảng 5,59-5,60%/năm, 30 năm là 5,80%/năm.

So với tháng 12/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên các kỳ hạn: 10 năm (tăng 0,30%/năm), 15 năm (tăng 0,18%/năm).

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 1/2019, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 694 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 75,6 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về giá trị so với tháng 12/2018.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 814 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 81,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về giá trị so với tháng 12/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,0 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 128 tỷ đồng. Không có giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

3

3.500.000.000.000

13.002.000.000.000

2.500.000.000.000

3,77 - 5,2

3,8 - 3,82

2

7 Năm

2

2.500.000.000.000

8.060.000.000.000

1.350.000.000.000

4,05 - 5,2

4,17 - 4,35

3

10 Năm

4

18.000.000.000.000

69.035.000.000.000

17.150.000.000.000

4,65 - 5,5

4,8 - 5,1

4

15 Năm

4

15.000.000.000.000

48.236.000.000.000

14.000.000.000.000

4,85 - 6,1

5,12 - 5,3

5

20 Năm

3

1.500.000.000.000

2.248.500.000.000

948.500.000.000

5,55 - 6,5

5,59 - 5,6

6

30 Năm

2

1.000.000.000.000

3.680.000.000.000

395.000.000.000

5,6 - 6,6

5,8 - 5,8

Tổng

18

41.500.000.000.000

144.261.500.000.000

36.343.500.000.000

 
Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...