Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 00:09:46
Đầu tư Phát triển bền vững
Tăng trưởng và tín dụng xanh
Tăng trưởng xanh (bao gồm sản xuất xanh, chuyển đổi năng lượng xanh) đang trở thành xu hướng toàn cầu, được nhiều nền kinh tế quan tâm, đòi hỏi các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam phải sớm có giải pháp thích ứng.