Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 08:51:13
Đề xuất thành lập tổ giám sát đấu thầu chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam
Anh Minh - 11/08/2019 09:08
 
Tổ giám sát quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 sẽ do Bộ Kế hoạch và đầu chủ trì.
Nếu quá trình lựa chọn nhà đầu tư không phát sinh các tình huống phải làm rõ, xử lý và sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành liên quan thì Bộ GTVT có thể khởi công các Dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP trong tháng 4/2020.
Nếu quá trình lựa chọn nhà đầu tư không phát sinh các tình huống phải làm rõ, xử lý và sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành liên quan thì Bộ GTVT có thể khởi công các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP trong tháng 4/2020.

Đây là nội dung trong công văn số 7257/BGTVT – ĐTCT vừa được Bộ GTVT gửi tới Bộ Kế hoạch và đầu tư liên quan đến việc giám sát quá trình tuyển chọn nhà đầu tư cho 8 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông theo hình thức PPP.

Theo Bộ GTVT, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017. Đây là dự án rất quan trọng, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế lựa chọn nhà đầu tư, nên việc kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật là rất cấp thiết.

Tại cuộc họp ngày 12/6/2019 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì về việc triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Phó Thủ tướng đã kết luận (thông báo số 221/TB-VPCP ngày 26/6/2019 của Văn phòng Chính phủ): “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thành lập Tổ giám sát gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ và mời Kiếm toán Nhà nước để thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật”.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm triển khai thành lập Tổ giám sát quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tham gia 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông với khoảng 60 bộ hồ sơ dự sơ tuyển của các liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước được nộp.

Được biết, sau khi mở thầu, bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của các nhà đầu tư trong khoảng 30 ngày theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu. Theo hồ sơ mời sơ tuyển, điểm của nhà đầu tư được tính theo thang điểm 100. Trong đó, mức điểm năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm 60 điểm; năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm 10 điểm. Bộ GTVT sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển toàn bộ 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP khoảng đầu tháng 9/2019. Theo quy định, bước sơ tuyển sẽ lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư có điểm xếp hạng cao nhất vào vòng đấu thầu.

Theo kế hoạch, Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu toàn bộ 8 dự án thành phần khoảng đầu tháng 10/2019. Đăng tải Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 10/2019.

Nhà đầu tư có thời gian tối thiểu 90 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thời điểm đóng thầu khoảng tháng 1/2020. Bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ mời thầu trong vòng 30 ngày. Bộ sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 3/2010. Đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng khoảng tháng 4/2020.

Sẽ tạo điều kiện cho các nhà thầu Việt Nam tham gia làm cao tốc Bắc - Nam
Theo lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được đấu thầu theo đúng quy định, trên tinh thần công khai, minh bạch, không thất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư