Digiworld đạt hơn 3.800 tỷ doanh thu 2017
Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld Corporation – mã DGW, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017.
Cửa hàng Mi Store do Digiworld hợp tác với Xiaomi
Cửa hàng Mi Store do Digiworld hợp tác với Xiaomi

Theo báo cáo, lũy kế cả năm 2017, Digiworld đạt 3.820 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt được 78,34 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch năm. Trước đó, từ quý III/2017 Digiworld đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 55 tỷ.

Riêng quý IV/2017, doanh thu tăng 11,13% và lợi nhuận tăng mạnh 106% so với cùng kỳ quý IV/2016.

Biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện từ 6,9% lên 7,97% nhờ tận dụng thế mạnh cung cấp trọn gói dịch vụ phát triển thị trường (MES) cho các hãng và đặc thù ngành hàng mới cũng có lợi nhuận biên tốt hơn các ngành hàng truyền thống.

Năm 2018, Digiworld đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 4.700 tỷ và 101 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 23,03% và 28,92%.

Với kết quả kinh doanh khả quan năm 2017, Digiworld cho biết, cơ sở để thực hiện tham vọng này là kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ phân tích và phát triển thị trường, khả năng nhanh nhạy đón đầu sức tăng trưởng tiềm năng từ các ngành hàng.

Bên cạnh đó, doanh thu ngành hàng tiêu dùng bắt đầu được ghi nhận trong tất cả các quý của năm 2018, dự kiến đóng góp 200 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng   

Doanh thu thuần

Q4/2016

Q4/2017

Thay đổi

Lũy kế 2016

Lũy kế 2017

Thay đổi

Máy tính xách tay & Máy tính bảng

661

548

-17.0%

2,170

2,266

4.4%

Điện thoại di động

209

302

44.2%

1,072

752

-29.9%

Thiết bị văn phòng

141

245

73.8%

560

752

34.2%

Hàng tiêu dùng


2950


Tổng doanh thu

1,011

1,123

11.1%

3,802

3,820

0.5%

Lợi nhuận gộp

70

90

28.8%

241

275

14.1%

Biên gộp

6.9%

8.0%


6.3%

7.2%


Lợi nhuận sau thuế

11

22

106.4%

67

78

17.4%

Biên thuần

1.1%

2.0%


1.8%

2.1%


EPS

272

547


1,685

1,930


Kế hoạch năm 2018: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Doanh thu thuần

Lũy kế 2017

Kế hoạch 2018

Thay đổi

Máy tính xách tay & Máy tính bảng

2,266

2,300

1.5%

Điện thoại di động

752

1,200

59.6%

Thiết bị văn phòng

752

1,000

32.9%

Hàng tiêu dùng

50

200

299.1%

Tổng doanh thu

3,820

4,700

23.0%

Lợi nhuận gộp

275

348

26.6%

Biên gộp

7.2%

7.4%


Lợi nhuận sau thuế

78

101

28.9%

Biên thuần

2.1%

2.1%


EPS

1,930

2,488


Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...