Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 08:13:22
Doanh nghiệp khiếu nại, Quảng Ngãi vẫn quyết thu hồi dự án hơn 114 tỷ đồng
Thanh Chung - 11/10/2022 16:19
 
Quảng Ngãi quyết định thu hồi đất Dự án Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức có tổng vốn đầu tư hơn 114 tỷ đồng do chậm tiến độ sử dụng đất và thực hiện.
a

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các cấp ngành kiểm tra hiện trường dự án của Công ty HSCB. Ảnh: C.X

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB.

Sau khi bị thu hồi Dự án Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức, Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB đã có đơn khiếu nại về quyết định thu hồi dự án của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi kết luận, dự án vi phạm tiến độ xây dựng (chậm 29 tháng so với tiến độ chủ trương đầu tư); vi phạm tiến độ sử dụng đất (chậm 39 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa).

Vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, nếu Công ty HSCB không phát sinh thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất theo quy định.

Đến ngày 03/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành công bố kết luận thanh tra, giao (kết luận) và yêu cầu Công ty HSCB thực hiện. Tuy nhiên, Công ty HSCB không có văn bản đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất, mà có văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi phúc đáp.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi đã thực hiện cảnh báo lần ba, nhưng đến nay, nhà đầu tư không triển khai các thủ tục liên quan theo quy định. Dự án đã hết tiến độ gần 33 tháng, nay nhà đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giãn tiến độ đầu tư cho dự án. Căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi không có cơ sở xem xét, thẩm định trình cấp có thẩm quyền giải quyết đề nghị của nhà đầu tư.

Do Công ty cổ phần đầu tư nuôi trồng HSCB không có văn bản đề nghị được gia hạn tiến độ sử dụng đất (trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi cơ quan nhà nước có văn bản xác định hành vi vi phạm), nên UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định (số 88/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022) thu hồi đất đối với Dự án Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn cho hay, đến thời điểm hiện nay, Công ty HSCB chưa nộp số tiền 1,2 tỷ đồng cho nhà nước, để thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích làm dự án, mặc dù các sở, ngành liên quan đã có 12 văn bản đôn đốc; chưa nộp số tiền không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất 4,6 tỷ đồng (theo Thông báo số 2378/TB-CT, ngày 29/8/2018 của Cục Thuế tỉnh).

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, yêu cầu Công ty HSCB nghiêm túc nộp khoản tiền chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác (hơn 1,2 tỷ đồng); Cục Thuế tỉnh đôn đốc, yêu cầu Công ty HSCB nộp số tiền thuê đất (không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất, hơn 4,6 tỷ đồng) vào ngân sách nhà nước; xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Được biết, Công ty được UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án với tổng vốn đầu là 114,7 tỷ đồng, diện tích khoảng 26,46 ha và tiến độ đầu tư từ quý III/2017 đến quý I/2019.

Nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hàng loạt dự án ở Quảng Ngãi
Hàng loạt dự án đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ở Quảng Ngãi, được nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư