CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
Samsung tiếp tục dự án “Mặt trời mơ ước” thắp sáng tương lai cho các vùng xa Samsung tiếp tục dự án “Mặt trời mơ ước” thắp sáng tương lai cho các vùng xa
Nhã Nam | 25/04/2019 14:33
Hơn 1.000 đèn năng lượng mặt trời đã được Samsung trao tặng cho những người dân vùng sâu, vùng xa, nơi khó tiếp cận lưới điện quốc gia, giúp thắp sáng tương lai cho những người dân nơi đây.
1 2 3 4 5 6 7