CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
Bridgestone Việt Nam quyên góp 10.000 USD để phát triển trẻ thơ toàn diện Bridgestone Việt Nam quyên góp 10.000 USD để phát triển trẻ thơ toàn diện
Nhã Nam | 16/07/2019 22:51
Bridgestone Việt Nam vừa trao tặng 10.000 USD cho Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện (IECD).
1 2 3 4 5 6 7 8