CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
Điện Quang: Dấu ấn 23 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao với App tư vấn chiếu sáng Lightcheck Điện Quang: Dấu ấn 23 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao với App tư vấn chiếu sáng Lightcheck
Thế Hải | 22/02/2019 09:57
Với 23 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao và là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành hàng của mình, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang còn phát triển các giải pháp chiếu sáng kỹ thuật cao, phần mềm tư vấn thiết kế chiếu sáng (Lightcheck), cung cấp cho người tiêu dùng giải pháp để chuẩn hóa nguồn sáng trong môi trường sống...
1 2 3 4