CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
LG đặt mục tiêu không phát thải khí carbon LG đặt mục tiêu không phát thải khí carbon
Minh Hải | 20/05/2019 17:30
Tập đoàn LG đặt mục tiêu giảm lượng khí phát thải carbon xuống bằng 0 trong thời gian tới.
1 2 3 4 5 6 7