CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
IFC: Ít nhất 250 tỷ USD chờ đầu tư vào các dự án tạo tác động IFC: Ít nhất 250 tỷ USD chờ đầu tư vào các dự án tạo tác động
Hạnh Nguyễn | 17/04/2019 17:24
Bộ nguyên tắc đầu tư tạo tác động được kỳ vọng sẽ mang đến sự minh bạch, tin cậy và tính kỷ luật tốt hơn cho thị trường và các tổ chức đồng ý triển khai bộ Nguyên tắc hiện nắm giữ 250 tỷ USD tài sản.
1 2 3 4 5 6