CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
Công ty CP Nhân Bình chia sẻ với những người có công Công ty CP Nhân Bình chia sẻ với những người có công
Quý Hưng | 23/07/2019 15:05
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (27/7/1947-27/7/2019) và Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Công ty Cổ Phần Nhân Bình đã tổ chức nhiều đợt về nguồn, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.
1 2 3 4 5 6 7