CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Để Mặt Trời "đồng hành" ứng phó biến đổi khí hậu Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Để Mặt Trời "đồng hành" ứng phó biến đổi khí hậu
Trần Quyên | 23/03/2019 16:49
Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ sự sống trên Trái Đất, điều khiển thời tiết và khí hậu trên hành tinh mà chúng ta đang sống.
1 2 3 4 5