CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
Ajinomoto Cooking Studio nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa Ajinomoto Cooking Studio nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa
Minh Hải | 19/07/2019 17:45
Nhựa là chất liệu được sử dụng phổ biến trong quy trình đóng gói sản phẩm, bởi tính tiện dụng, khả năng bảo quản và tính an toàn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dựng bữa bãi chất liệu này đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và hạt vi nhựa diễn ra ngày một trầm trọng ở các đại dương.
1 2 3 4 5 6