Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 13:17:08
Doanh thu tài chính tăng vọt giúp Vietravel báo lãi đột biến
Hồng Phúc - 11/02/2022 11:00
 
Vietravel (UPCoM: VTR) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với lãi ròng gần 229 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 âm hơn 16 tỷ đồng.

Cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính và tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát trong quý IV/2021 đã góp phần giúp Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) ghi nhận khoản lãi ròng hơn 228 tỷ đồng sau nhiều quý liên tiếp lỗ. 

Cụ thể, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2021 chỉ bằng 39,5% cùng kỳ năm 2020 khi đạt xấp xỉ 189 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bằng 81,5% cùng kỳ, đạt 56,5 tỷ đồng.

Song, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp này tăng vọt khi đạt gần 361 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2020 gần 21 lần. 

Chi phí lãi vay, chi phí bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp của Vietravel trong quý IV/2021 đều thấp hơn cùng kỳ lần lượt 56%, 79% và 42%. 

Kết quả, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 226 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 là âm 16,6 tỷ đồng.

Các khoản thu nhập khác, lợi nhuận khác cũng tăng so với cùng kỳ nên quý cuối năm 2021, Vietravel lãi ròng 228,3 tỷ đồng trong khi quý IV/2020 là âm 16,2 tỷ đồng.

.
Kết quả kinh doanh của Vietravel giai đoạn 2019- 2021 (Đvt: tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietravel năm ngoái âm 257 tỷ đồng và luỹ kế cả năm 2021, công ty này lỗ ròng 257,2 tỷ đồng. 

Nếu chia theo mảng, dịch vụ du lịch lữ hành trong năm vừa qua đóng góp gần 40% trong tổng doanh thu 795 tỷ đồng của doanh nghiệp này (với 314,4 tỷ đồng), theo sau đó là 252 tỷ đồng bán vé máy bay.

Đến cuối tháng 12/2021, tổng tài sản của Vietravel tăng gần 11% so với hồi đầu năm, lên hơn 2.000 tỷ đồng; tài sản dài hạn tăng xấp xỉ 60% lên hơn 543 tỷ đồng, trong đó, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh chiếm hơn 70%.

Nợ phải trả tăng hơn 21% so với hồi đầu năm, lên hơn 2.000 tỷ đồng bao gồm gần 1.360 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính (vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 20 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 493 tỷ đồng đến cuối kỳ).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ của Vietravel âm 180 tỷ đồng từ mức 37 tỷ đồng hồi đầu năm. 

Điểm tích cực của doanh nghiệp này  trong năm vừa qua là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương hơn 223 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 âm gần 194 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 513 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay là gần 1.290 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 1.603 tỷ đồng. 

.
Chi tiết doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 và năm 2020 (Đvt: VNĐ).

Chỉ tiêu đáng chú ý trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý vừa qua của Vietravel là khoản doanh thu hoạt động tài chính và phần lỗ các công ty liên kết/ liên doanh 187,6 tỷ đồng, trong khi năm 2020 chỉ lỗ 179 triệu đồng. 

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho doanh nghiệp này hơn 444 tỷ đồng trong năm vừa qua, tương ứng bằng 56% doanh thu thuần. Khoản doanh thu tăng vọt này phần lớn đến từ khoản lãi thanh lý công ty con (với gần 372 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 9/2021, Vietravel có 12 công ty con, nhưng đến cuối năm ngoái, con số này chỉ còn 9 khi giảm tỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (chuyên về đại lý vé máy bay, dịch vụ du lịch), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hoá và Công ty cổ phần Quốc tế Kent.

Số lượng lao động đến cuối năm 2021 của doanh nghiệp này cùng các công ty con giảm 523 người, chỉ còn 1.361 nhân viên.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư