Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Dự kiến, 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia Quốc hội khoá XV
Nguyễn Lê - 24/02/2021 10:51
 
Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu là Ủy viên Trung ương 95 người (14%), trong đó 12-14 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
.

Trong 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV có toàn bộ 19 uỷ viên Bộ Chính trị và hơn 70 vị ủy viên Trung ương khác 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong một buổi họp không mời báo chí tham dự.

207 đại biểu Trung ương 

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV.

Theo nghị quyết này, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người.

Số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%). Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau: 10 đại biểu cho các cơ quan Đảng, 3 người cho cơ quan Chủ tịch nước, 133 đại biểu cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 15 đại biểu ở các cơ quan Chính phủ (gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Lực lượng vũ trang có 12 đại biểu quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 đại biểu công an. Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan được dự kiến 1 đại biểu.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 29 đại biểu.

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ là 293 người. Trong đó, cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu, gồm 63 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (bí thư hoặc phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND).

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 67 người (với Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi địa phương có 2 đại biểu Quốc hội chuyên trách).

Theo định hướng ở địa phương, trong lĩnh vực doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh được giới thiệu 7 đại biểu (1,4%).

Có 73 đại biểu nằm trong cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu, gồm đại diện các ngành: Khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên…

Dự kiến 95 ủy viên Trung ương Đảng

Về cơ cấu kết hợp, Nghị quyết nêu rõ trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%).

Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết giao Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên bảo đảm bầu đủ số lượng 500 đại biểu, đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết yêu cầu đại biểu Quốc hội khóa mới cần có cơ cấu phù hợp, là người tiêu biểu đại diện các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân; không nên kết hợp nhiều cơ cấu đối với một đại biểu.

Nghị quyết, dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nguyên tắc: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 đại biểu.

Bên cạnh đó, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 6 đại biểu.

Khách quan, công tâm chọn người tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên kế hoạch cho 3 đợt giám sát từ nay cho tới khi kết thúc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư