Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
FPT đạt tăng trưởng lợi nhuận 16% trong năm 2015
Nguyên Đức - 02/02/2016 14:27
 
FPT vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2015, với tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 16%, đạt 2.851 tỷ đồng.

Thông tin vừa được FPT công bố, kết thúc năm 2015, doanh thu toàn Tập đoàn ước tính đạt 40.002 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2014, đạt 101% kế hoạch năm.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn ước đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014, đạt 100% kế hoạch.

.
.

Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn ước đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.933 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4.369 đồng, tăng 17% so với năm 2014.

Kết quả kinh doanh cụ thể, Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận doanh thu 8.605 tỷ đồng trong năm 2015, tăng 22% và lợi nhuận trước thuế đạt 926 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 16% và lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 5.484 tỷ đồng và 1.041 tỷ đồng.

Khối Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 11% và 24%, đạt tương ứng 25.212 tỷ đồng và 729 tỷ đồng trong năm 2015.

Trong lĩnh vực bán lẻ, năm 2015, FPT đã vận hành 252 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc, với doanh thu tăng 51% và đặc biệt là lợi nhuận trước thuế tăng 335% so với cùng kỳ, vượt 47,5% kế hoạch cả năm của mảng này.

Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục mang lại kết quả khả quan trong năm 2015. Doanh thu từ thị trường nước ngoài toàn Tập đoàn ước đạt 4.859 tỷ đồng, tương đương 221 triệu USD,tăng 41% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 674 tỷ đồng, tương đương 31 triệu USD, tăng 17%.

Với động lực tăng trưởng chính là khối Công nghệ và Phân phối - Bán lẻ (tổng lợi nhuận của hai khối năm 2016 dự kiến tăng trưởng trên  20%), đồng thời tiếp tục tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng của khối Viễn thông và các hoạt động nghiên cứu phát triển, Hội đồng Quản trị FPT đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu dự kiến đạt 45.796 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2015.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.151 tỷ đồng, tăng 10,5%.

FPT Shop đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng năm 2016
Theo thông tin từ Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), tính đến hết năm 2015, hai hệ thống bán lẻ thuộc công ty này là FPT Shop và F.Studio by FPT...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư