Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
FPT: Thu 19.597 tỷ đồng 9 tháng, thị trường nước ngoài góp 42% doanh số
Nhã Nam - 24/10/2019 17:17
 
Sau 2/3 chặng đường của năm, FPT đạt doanh thu 19.597 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 28,1%.
Cả doanh thu lẫn lợi nhuận trước thuế của FPT đều đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.
Cả doanh thu lẫn lợi nhuận trước thuế của FPT đều đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm. Trong đó, riêng trong quý III/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ. 

Với kết quả này, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT tăng trưởng 20,5% và 28,1% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 19.597 tỷ đồng và 3.507 tỷ đồng, tương đương 104,0% và 110,5% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.940 tỷ đồng và 2.378 tỷ đồng, tăng 27,7% và 30,1% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.513 đồng, tăng 29,5%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,9% (9 tháng đầu năm 2018 đạt 16,8%).

Báo cáo kết quả kinh doanh của FPT cũng cho biết, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 11.068 tỷ đồng và 1.471 tỷ đồng, tăng tương ứng 25,3% và 41,8% so với cùng kỳ, tương đương 104% và 108% kế hoạch lũy kế. 

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 7.796 tỷ đồng, tăng 32,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, tăng 33,9%. 

Thông tin từ FPT, với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này mang lại 2.525 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ, đóng góp 32,4% tổng doanh thu công nghệ tại thị trường nước ngoài (tỷ trọng này trong 9 tháng đầu năm 2018 là 31,6%).

Khối Viễn thông đạt 7.561 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,6%, đạt 103% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 1.294 tỷ đồng, tăng 15,2%, tương đương 108% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 7.133 tỷ đồng và 1.074 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,8% và 18,4% so với cùng kỳ.

Đối với khối Giáo dục, tính đến ngày 30/9/2018, tổng học sinh trên toàn hệ thống giáo dục FPT đạt khoảng 47.200 học sinh, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh của FPT cũng cho thấy, thị trường nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Sau 9 tháng đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 8.221 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,5% và 1.344 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (9 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 38%).

Doanh thu online FPT Retail chạm ngưỡng 3.000 tỷ đồng sau 9 tháng
Mảng kinh doanh online của nhà bán lẻ FPT Retail đã chạm ngưỡng gần 3.000 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 59.3% so với cùng kỳ năm 2018.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư