Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 23:40:55
GDP 2015 ước tăng 6,68%, vượt dự báo của World Bank
Kỳ Thành - 26/12/2015 11:46
 
Tại cuộc Họp báo Công bố số liệu thống kê Kinh tế - Xã hội năm 2015 diễn ra sáng 26/12, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tăng 6,68% so với năm 2014.

So với dự báo trước đó được Ngân hàng Thế giới (World Bank) đưa ra là GDP Việt Nam năm 2015 sẽ đạt 6,6%, mức tăng trưởng GDP do Tổng cục Thống kê công bố đã cao hơn và vượt mục tiêu đề ra từ đầu năm là 6,2%.

Mức tăng này cũng là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%). Tổng cục Thống kê đánh giá, “nền kinh tế đã phục hồi rõ nét”.

GDP cả năm 2015 ước đạt 6,68%, vượt so với kế hoạch đề ra là 6,2% (Ảnh: ĐTCK)
GDP cả năm 2015 ước đạt 6,68%, vượt so với kế hoạch đề ra là 6,2% (Ảnh: ĐTCK)

Trong mức tăng trưởng 6,68% năm 2015, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64% - đóng góp 3,2 điểm phần trăm, trong đó ngành xây dựng tăng 10,82% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2010; khu vực dịch vụ tăng 6,33% - đóng góp 2,43 điểm phần trăm.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, quy mô nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014.

Xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,12% so với năm trước, tích luỹ tài sản tăng 9,04%, chênh lệch xuất - nhập khẩu hàng hoá dịch vụ làm giảm 8,62% của mức tăng trưởng chung.

Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu ngân sách tính đến 15/12/2015 ước đạt 884,8 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán.Trong đó, thu nội địa đạt 657 nghìn tỷ đồng, vượt 2,9% so với dự toán; thu từ dầu thô 62,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 160 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.064,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán, trong đó chi cho đầu tư phát triển 162 nghìn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính đạt 745 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 148,3 nghìn tỷ đồng.

Chính thức thông qua mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2016
Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư