Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 12:34:09
Giải nghẽn lệnh, sàn HoSE dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới
Thanh Thủy - 09/04/2021 09:42
 
Đối với doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trên HoSE, sàn sẽ vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ để thẩm định và cấp quyết định niêm yết. Cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX.
Doanh nghiệp có nhu cầu vẫn có thể gửi hồ sơ niêm yết trên HoSE nhưng sẽ chuyển ngay giao dịch sang HNX
Doanh nghiệp có nhu cầu vẫn có thể gửi hồ sơ niêm yết trên HoSE nhưng sẽ chuyển ngay giao dịch sang HNX

Theo công văn 1339/UBCK-PTTT ban hành ngày 8/4/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) sẽ tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới.

Cụ thể, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HoSE. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, sàn sẽ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HoSE thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HoSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin...đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như đối với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm báo tính liên tục trong công tác giám sát.

Công văn này được áp dụng từ ngày 8/4/2021 cho đến khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo và hướng dẫn tiếp theo. HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến nghiệp, công chúng đầu tư về việc HoSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở Giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Đây là công văn thứ hai của UBCKNN nhằm giảm tải cho hệ thống của sàn HoSE. Trước đó, vào đầu tháng 3/2021, giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE chuyển giao dịch sang HNX đã được cơ quan này ban hành. Hiện một số cổ phiếu đã hoàn tất việc chuyển giao dịch này. Cùng đó, nhiều doanh nghiệp khác như Hoàng Huy (HHS), Tradico (TCD)… cũng đang trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới thông qua.

Việc chuyển giao dịch đang hỗ trợ đáng kể cho thanh khoản cổ phiếu VND sau khi công ty chứng khoán này hoàn tất các thủ tục sang sàn HNX từ ngày 5/4. Giá trị giao dịch bình quân 4 ngày qua đạt 9,4 triệu cổ phiếu, trong đó riêng ngày 6/4 vọt lên 16,5 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, so với nhu cầu giao dịch lớn trên HoSE, điều này vẫn không thể cải thiện tình trạng nghẽn lệnh. Liên tục trong các ngày gần đây, năng lực xử lý của hệ thống đã sớm quá tải ngay từ cuối phiên sáng. 

Chờ cuộc “đại phẫu” HoSE
Chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều tự tin với việc xử lý nghẽn lệnh tại HoSE, nếu phương án xử lý và kinh phí cho dự án này được thông qua.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư